لیست قیمت تبلت

 MODELCPURAMHDDCOLOROTHERقیمتپیشاقساط 4 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10 ماهه
LENOVO
1LENOVO YOGA3 X50QC MSM89091GB16GB BLACK10.1"/4G/8-5MP/SIM CARD/1سال/WIFI9630001000004 × 2280008 × 12000010 × 99000
2LENOVO TAB3 A71 QUAD 1GB16GBBlack7"/5MP/SIM CARD/4G/1سال گارانتی4970001000004 × 1050008 × 5500010 × 45000
3LENOVO TAB3 A81 QUAD 64BIT2GB16GBBlack-White8"/3G/5mp/sim card/1سالCALLCALLCALLCALLCALL
4LENOVO TAB2 A10-301.3QUAD1GB16GBBLUE10"/4G/SIM CARD/8MP/1سال گارانتی7490001000004 × 1720008 × 9100010 × 74000
5LENOVO YOGA 3 850MQC MSM89092GB16GB BLACK8"/WIFI/USB/HDMI/4G/1سال8350001000004 × 1940008 × 10300010 × 84000
7LENOVO PHAB 7501.2 QUAD2GB32GBBlack7"/4G/2SIM CARD/13MP-5MP/1سال6050001000004 × 1340008 × 7000010 × 58000
9LENOVO TAB3 7+1.2SANPDRAGON2GB16GBWHITE BLUE7"/4G/2SIM/CALL/LED HD/5MP-2MP/1سال گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL
10LENOVO Mix 310 4GQUAD4GB64GB-win10/keyboard/1SIM/10.1"/5MP-2MPCALLCALLCALLCALLCALL
ASUS
1ASUS Z170 CG1.3QUAD1GB16GBWHITE7"/3G/2SM/5MPگارانتی4320001000004 × 880008 × 4600010 × 38000
2ASUS Z3801.2QUAD2GB16GBW/Rozgold8"/4g/5mp/sim card/1سال7280001000004 × 1660008 × 8800010 × 72000
I-LIFE
1ZED BOOK ILIFE W1.8QUAD2GB32GBG/G10.1"/2MP DUBLE/WIFI/ NO SIMCARD6850001000004 × 1550008 × 8200010 × 67000
2ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB32GBS/Blue11.6"/2MP/WIFI/WIN 10/NO SIMCARD7810001000004 × 1800008 × 9500010 × 78000
3ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB64GBROSE GOLD14"/2MP/WIFI/WIN10/NO SIM CARD8880001000004 × 2080008 × 11000010 × 90000
4Zenbook gQuad2GB32GB-win10/10"/keyboardCALLCALLCALLCALLCALL
5Zennote 360Quad2GB32GB-win10/11.6"/keyboard/touchCALLCALLCALLCALLCALL