لیست قیمت تبلت

 MODELCPURAMHDDCOLOROTHERقیمتپیشاقساط 4 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10 ماهه
LENOVO
1LENOVO YOGA3 X50QC MSM89091GB16GB BLACK10.1"/4G/8-5MP/SIM CARD/1سال/WIFI9630001000004 × 2300008 × 12200010 × 100000
1LENOVO YOGA3 X50QC MSM89092GB16GB BLACK10.1"/4G/8-5MP/SIM CARD/1سال/WIFI/صفحه هوشمندCALLCALLCALLCALLCALL
2LENOVO TAB3 A71 QUAD 1GB16GBBlack7"/5MP/SIM CARD/4G/1سال گارانتی4700001000004 × 980008 × 5200010 × 43000
3LENOVO TAB4 1.4 QUAD 2GB16GBBlack10.1"/4G/5mp/CALL/1سال9310001000004 × 2210008 × 11700010 × 96000
4LENOVO TAB2 A10-301.3QUAD1GB16GBBLUE10"/4G/SIM CARD/8MP/1سال گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL
7LENOVO PHAB 7501.2 QUAD1GB16GBBlack7"/3G/2SIM CARD/13MP-5MP/WHITE/1سالCALLCALLCALLCALLCALL
5LENOVO YOGA 3 850MQC MSM89092GB16GB BLACK8"/WIFI/USB/HDMI/4G/1سال7920001000004 × 1840008 × 9800010 × 80000
7LENOVO PHAB B11.2 QUAD2GB32GBBlack7"/4G/2SIM CARD/13MP-5MP/1سال01000004 × -270008 × -1400010 × -12000
ASUS
1ASUS Z 171 KG1.2QUAD1GB8GBWHITE7"/3G/2SM/5MPگارانتیCALLCALLCALLCALLCALL
2ASUS Z580 CA1.6QUAD4GB32GBBLACK8"/WIFI/5-2mp/1سال10170001020004 × 2430008 × 12900010 × 106000
2ASUS Z3801.2QUAD2GB16GBW/Rozgold8"/4g/5mp/sim card/1سالCALLCALLCALLCALLCALL
I-LIFE
1ZED BOOK ILIFE W1.8QUAD2GB32GBG/G10.1"/2MP DUBLE/WIFI/ NO SIMCARDCALLCALLCALLCALLCALL
2ZED AIR ILIFE 1.8QUAD2GB32GBS/G10.6"/0.3MP/WIFI/BT/USB/HDMI/WIN10/ /1سال 6630001000004 × 1500008 × 7900010 × 65000
2ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB32GBS/Blue11.6"/2MP/WIFI/WIN 10/NO SIMCARD7700001000004 × 1780008 × 9400010 × 78000
3ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB64GBROSE GOLD14"/2MP/WIFI/WIN10/NO SIM CARDCALLCALLCALLCALLCALL
4Zenbook gQuad2GB32GB-win10/10"/keyboardCALLCALLCALLCALLCALL
5Zennote 360Quad2GB32GB-win10/11.6"/keyboard/touchCALLCALLCALLCALLCALL