لیست قیمت تبلت

 MODELCPURAMHDDCOLOROTHERقیمتپیشاقساط 4 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10 ماههمبلغ تخفیف درخرید تراولی
LENOVO
1LENOVO PHAB 71.2 QUAD1GB16GBblack7"/5MP/4G/ 2SIM/1سازگار 5620001000004 × 1230008 × 6500010 × 5400011000
2LENOVO YOGA3 X501.3 QUAD1GB16GBGRAY10"/4G/8MP/SIM CARD/1سالCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
3LENOVO TAB3 A71.3 QUAD 1GB16GBblue7"/5MP/SIM CARD/4G/1سال گارانتی4160001000004 × 840008 × 4500010 × 370008000
4LENOVO TAB3 A81 QUAD 64BIT2GB16GBBLUE8"/3G/5mp/sim card/1سال6430001000004 × 1450008 × 7700010 × 6300013000
5LENOVO TAB2 10 A10-301.3QUAD1GB16GBBLUE10"/4G/SIM CARD/8MP/1سال گارانتی7380001000004 × 1700008 × 9000010 × 7400015000
SAMSUNG
1TAB S2 T-815Y1.9&1.3 (2*QUAD)3GB32GBBLACK9.7"/SIM CARD/8MP/SD CARD/گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
2P5551.2QUAD2GB16GBB/W/G9.7"/5MP/SIM CARD/SD CARD/قلم دار/گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
3TAB A T-2851.5 QUAD1.GB8GBW/B7"/5MP/SIM CARD/SD CARD/4G/گارانتی7810001000004 × 1810008 × 9600010 × 7900016000
4TAB T5611.3QUAD 1.5GB8GBBLACK9.7"/5MP/SIM CARD/SD CARD/3GCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
5TAB 3 T1161.3QUAD1GB8GBW/B7"/3G/SIM CARD/2MPCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
6NOTE N51001.6QUAD2GB16GBWHITE8"/3G/SIM CARD/5MP/تحلیلCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
ASUS
1ASUS Z1701.3QUAD1GB8GBB/W7"/3G/2SM/5MPگارانتی4320001000004 × 880008 × 4700010 × 390009000
2ASUS Z3801.2QUAD2GB16GBW/B/G8"/4g/5mp/sim card/1سال6740001000004 × 1530008 × 8100010 × 6700013000