لیست قیمت تبلت

 MODELCPURAMHDDCOLOROTHERقیمتپیشاقساط 4 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10 ماههمبلغ تخفیف درخرید تراولی
LENOVO
1LENOVO YOGA3 X50QC MSM89091GB16GBSLATE BLACK10.1"/4G/8MP/SIM CARD/1سال/WIFI9100001000004 × 2160008 × 11500010 × 9400018000
2LENOVO TAB3 A71 QUAD 1GB16GBblack7"/5MP/SIM CARD/3G/1سال گارانتی4000001000004 × 800008 × 4200010 × 350008000
3LENOVO TAB3 A81 QUAD 64BIT2GB16GBblack8"/3G/5mp/sim card/1سال6260001000004 × 1400008 × 7400010 × 6100013000
4LENOVO TAB2 10 A10-301.3QUAD1GB16GBBLUE10"/4G/SIM CARD/8MP/1سال گارانتی7600001000004 × 1760008 × 9300010 × 7700015000
5LENOVO YOGA 3 850MQC MSM89092GB16GBPUMA BLACK8"/WIFI/USB/HDMI/4G/1سال8560001000004 × 2010008 × 10700010 × 8800017000
ASUS
1ASUS Z170 CG1.3QUAD1GB16GBWHITE7"/3G/2SM/5MPگارانتی4480001000004 × 930008 × 4900010 × 410009000
2ASUS Z3801.2QUAD2GB16GBW/B8"/4g/5mp/sim card/1سالCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
I-LIFE
1ZED BOOK ILIFE W1.8QUAD2GB32GBG/G10.1"/2MP DUBLE/WIFI/ NO SIMCARD7490001000004 × 1730008 × 9200010 × 7600015000
2ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB32GBS/C11.6"/2MP/WIFI/WIN 10/NO SIMCARD8560001000004 × 2010008 × 10700010 × 8800017000
3ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB64GBROSE GOLD14"/2MP/WIFI/WIN10/NO SIM CARD9630001000004 × 2300008 × 12200010 × 10100019000