لیست قیمت تبلت

 MODELCPURAMHDDCOLOROTHERقیمتپیشاقساط 4 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10 ماهه
LENOVO
1LENOVO YOGA3 X50QC MSM89091GB16GB BLACK10.1"/4G/8-5MP/SIM CARD/1سال/WIFI9420001000004 × 2240008 × 11900010 × 98000
1LENOVO YOGA3 X50QC MSM89092GB16GB BLACK10.1"/4G/8-5MP/SIM CARD/1سال/WIFI/صفحه هوشمند10490001050004 × 2510008 × 13300010 × 110000
2LENOVO TAB3 A71 QUAD 1GB16GBBlack7"/5MP/SIM CARD/4G/1سال گارانتی4430001000004 × 910008 × 4800010 × 40000
3LENOVO TAB3 A81 QUAD 64BIT2GB16GBBlack-White8"/3G/5mp/sim card/1سالCALLCALLCALLCALLCALL
4LENOVO TAB2 A10-301.3QUAD1GB16GBBLUE10"/4G/SIM CARD/8MP/1سال گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL
7LENOVO PHAB 7501.2 QUAD2GB32GBBlack7"/3G/2SIM CARD/13MP-5MP/WHITE/1سال6050001000004 × 1340008 × 7100010 × 59000
5LENOVO YOGA 3 850MQC MSM89092GB16GB BLACK8"/WIFI/USB/HDMI/4G/1سال8130001000004 × 1900008 × 10100010 × 83000
7LENOVO PHAB B11.2 QUAD1GB16GBBlack7"/4G/2SIM CARD/13MP-5MP/1سالCALLCALLCALLCALLCALL
9LENOVO TAB3 7+1.2SANPDRAGON2GB16GBWHITE BLUE7"/4G/2SIM/CALL/LED HD/5MP-2MP/1سال گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL
10LENOVO Mix 310 4GQUAD4GB64GB-win10/keyboard/1SIM/10.1"/5MP-2MPCALLCALLCALLCALLCALL
ASUS
1ASUS Z 171 KG1.2QUAD1GB8GBWHITE7"/3G/2SM/5MPگارانتی4320001000004 × 880008 × 4700010 × 39000
2ASUS Z580 CA1.6QUAD4GB32GBBLACK8"/WIFI/5-2mp/1سال10270001030004 × 2460008 × 13000010 × 107000
2ASUS Z3801.2QUAD2GB16GBW/Rozgold8"/4g/5mp/sim card/1سال7280001000004 × 1670008 × 8900010 × 73000
I-LIFE
1ZED BOOK ILIFE W1.8QUAD2GB32GBG/G10.1"/2MP DUBLE/WIFI/ NO SIMCARD6630001000004 × 1500008 × 7900010 × 65000
2ZED AIR ILIFE 1.8QUAD2GB32GBS/G10.6"/0.3MP/WIFI/BT/USB/HDMI/WIN10/ /1سال 6630001000004 × 1500008 × 7900010 × 65000
2ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB32GBS/Blue11.6"/2MP/WIFI/WIN 10/NO SIMCARD7700001000004 × 1780008 × 9400010 × 78000
3ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB64GBROSE GOLD14"/2MP/WIFI/WIN10/NO SIM CARD8770001000004 × 2070008 × 11000010 × 90000
4Zenbook gQuad2GB32GB-win10/10"/keyboardCALLCALLCALLCALLCALL
5Zennote 360Quad2GB32GB-win10/11.6"/keyboard/touchCALLCALLCALLCALLCALL