لیست قیمت دوربین عکاسی

 مدلابعادوزندقت حسگربزرگنمایی اپتیکالبزرگنمایی دیجیتالسایز صفحه نمایشحساسیت عکسبرداریسرعت شاترقیمتپیشاقساط 4 ماههاقساط 6ماههاقساط 8 ماهه
CANON
1lxus 18095.3*56.8*23.6MM138G20.5mp10برابر4برابر2.7"100-16001-1/2000ثانیه5290001000004 × 1150006 × 790008 × 61000
2sx720110*64*36MM270G21MP20برابر40برابر3"100-320015-1.320011980001200004 × 2890006 × 1990008 × 154000
3G9X98*57*30.8MM209G20.9MP3برابر4برابر3"125-1280030-1.2000CALLCALLCALLCALLCALL
4EOS 80D139*105*79MM730G26MP--3"100-1600030-1.8000473400027340004 × 5360006 × 3690008 × 286000
NIKON
1COOLPIX B700125*85*107MM265G21MP6043"100-320015-1.400015580001560004 × 3760006 × 2590008 × 200000
2COOLPIX A900113*67*40MM289G21MP3543"80-320015-1.400017510001750004 × 4220006 × 2910008 × 225000
3D5300125*98*76MM480G25MP3-3.2"100-2560030-1.400026250006250004 × 5360006 × 3690008 × 286000