قیمت لپ تاپ
ModelCPURAMHARDVGAOTHERگارانتی/سالقیمتپیش پرداخت اقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
ACER
1E5 575GCI3 6005U4GB1TGF GT940 2G15.6"/DOS/DVD218570001860006 × 30300012 × 16300015 × 13600018 × 11700037000
2E5 575GCI5 6200U8GB1TBGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3E5 575GCI7 7500U8GB1tbGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD226780006780006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000054000
4E5 575GCI3 6005U4GB500GBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD217510001750006 × 28600012 × 15400015 × 12800018 × 11000035000
5S5 371TCI5 6200U4GB256 SSDINTEL 4000HD13.3/FHD/TOUCH/NO DVD/WIN 10/USB32321900012190006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000064000
6F5 573GCI3 6006U8GB1TBGf 940 4G DDR515.6"/DOS/DVD221100003170006 × 32500012 × 17500015 × 14600018 × 12600042000
7E5 575GCI5 7200U4GB500GBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8F5 573GCI7 7500U8GB2TBGf 940 4G DDR515.6"/DVD/DOS/FH2309300010930006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000062000
9E5 475GCI5 7200U8GB1TBGF GT 940MX 2G14.1"/DOS/DVD224050004090006 × 36200012 × 19500015 × 16200018 × 14000048000
10AS E5 475GCI7 7500U8GB1TBGF GT 940MX 2G14.1"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
11E5 575GCI5 7200U8GB1TBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD223210003950006 × 34900012 × 18800015 × 15600018 × 13500046000
12ES1 522 NEWDUAL CORE 70104GB500GBATI 512MB R215.6"/DOS/DVD212190001220006 × 19900012 × 10700015 × 8900018 × 7700024000
13ES1 522 +DUAL CORE 70108GB1TBATI 1G UP 3G R215.6"/DOS/DVD214420001440006 × 23500012 × 12700015 × 10500018 × 9100029000
14 E5 475G 39UVCI3 6006U4GB1TBGF GT 940MX 2G14.1"/DOS/DVD218570001860006 × 30300012 × 16300015 × 13600018 × 11700037000
ASUS
1ASUS k556URCI5 7200U6GB1TBGF 2G GT 93015.6"/FHD/225410005410006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000051000
2ASUS k556URCI7 7500U8GB1TBGF 930 2G15.6"/Dos/DVD128350008350006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000057000
3ASUS N552VW SSD ACI7 6700HQ12GB1TB+128GF 4G GTX 96015.6"/DOS /DVD/4K2457700025770006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000092000
4ASUS N552VW C+CI7 6700HQ16GB2tb+256GF 4G GTX 96015.6"/TOUCH/FHD/2480700028070006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000096000
5ASUS N552VW SSD CCI7 6700HQ8GB1TB+256GF 4G GTX96015.6"/DVD/4k2438900023890006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000088000
6ASUS K550vxCI7 6700HQ16GB2TBGT 4G GTX 95015.6"/DOS/FH/DVD2384600018460006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000077000
7ASUS K456 URCI5 7200U8GB1TB+8SSDGF 2G GT92014.1"/DOS225520005520006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000051000
8ASUS K550vxCI7 7500HQ8GB1TBGT 4G GTX 95015.6/DOS/FHD1348000014800006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000070000
9ASUS K456 URCI7 6500U8GB1TB+8SSDGF 2G GT92014.1"/DOS/FH/DVD228250008250006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000057000
10ASUS X540 L JCI5 5200U6GB1TBGF 2G GT 92015.6"/DVD/FH/122050003750006 × 33200012 × 17900015 × 14900018 × 12800044000
11ASUS X540 SA NEWQuad c 37004GB500GBINTEL 4000HD15.6"/DOS1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
12ASUS X540 CI5 5200U8GB1TBGF 2G 930 GT15.6"/DOS123210003950006 × 34900012 × 18800015 × 15600018 × 13500046000
13ASUS X541NC NEWINTE N42004GB500GBGF 2G GT15.6"/DOS/FH117410001740006 × 28400012 × 15300015 × 12700018 × 11000035000
14ASUS X541 UACI3 6006U4GB500GBINTEL 4000HD15.6"116670001670006 × 27200012 × 14700015 × 12200018 × 10500033000
15ASUS X553 SCEL N 30502GB500GBINTEL 4000HD15.6" / زرشکی112190001220006 × 19900012 × 10700015 × 8900018 × 7700024000
16ASUS X556UQCI7 7500U8GB1TBGF 2G GT 94015.1"/DOS/FH/DVD128350008350006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000057000
17ASUS X556UQCI7 7500u16gb1TBGF 2G GT 94015.6"/DOS/FH/DVD304500010450006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000061000
LENOVO
1IP 310CI7 7500U8GB1TBGF 920 2 UP 415.6"/DOS/DVD 2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2IP 510CI7 6500U8GB1TGf 940 4G DDR515.6"/DOS/DVD /FHD129510009510006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000059000
3 سفید مشکی FLEX2CI7 4510U6GB1TBGF GT840 4G15.6"/ DOS/FULL HD/TOUCH129800009800006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000060000
4IP 310CI5 7200U4GB1TGF 920 2 UP 415.6"/DOS/DVD121950003290006 × 33800012 × 18300015 × 15100018 × 13100044000
5IP 510CI7 6500U8GB1TBGf 940 4G DDR515.6"/FH/DOS/DVD/BLACK128460008460006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000057000
6IP310 CI5 7200U4GB1TBGF 920 2 UP 415.6"/WIM10/DVD/FHD121840003280006 × 33600012 × 18200015 × 15100018 × 13000044000
7V310CI3 6100U4GB1TBATI 2G 15.6"/DVD/FHD117510001750006 × 28600012 × 15400015 × 12800018 × 11000035000
8IP 310 +CI5 7200U8GB1TGF 920 2 UP 415.6"/DVD/FHD223100003930006 × 34700012 × 18800015 × 15600018 × 13400046000
9IP 110CI7 6200U8GB1TBATI 2G R5 M23015.6"/DOS/DVD125410005410006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000051000
10IP 100CI5 5200U8GB1tbGF 2 UO TO 415.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
11IP 100CI5 5200U4GB1TBGF 2G UP TO 415.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
HPHP
1AY 119-116CI7 7500U12GB1TBATI 4G M44015.6"/DOS/DVD/FH2319800011980006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000064000
2AY 118-113CI5 7200U8GB1TBATI 4G M44015.6"/DOS/DVD/FH226670006670006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000053000
3250 G5CI3 5005U4GB1TBATI 2G M43015.6/DOS217720001770006 × 28900012 × 15600015 × 12900018 × 11200035000
4HP AY 062-038QUAD 3710U4GB1TB2GB ATI R5 M43015.6"/TFT216460001650006 × 26800012 × 14500015 × 12000018 × 10400033000
5AY 190CI5 7200U8GB1TBATI 2GB R515.6/TFT122890003890006 × 34400012 × 18600015 × 15400018 × 13300046000
6AY 190CI5 7200U4GB500GB2GB ATI R5 M43015.6"/TFT120890003130006 × 32200012 × 17400015 × 14400018 × 12400042000
قیمت تبلت
[table “9” not found /]
قیمت موبایل
 مدلشرحنقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10ماههاقساط 12ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
APPLE
1IPHONE-7+12MP/5.5/128354700015470002 × 10370004 × 5370006 × 3700008 × 28700010 × 23700012 × 20400053000
2IPHONE -712MP/4.7/256CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3IPHONE-712MP/128G/4.7316700011670002 × 10370004 × 5370006 × 3700008 × 28700010 × 23700012 × 20400048000
4IPHONE-712MP/32G/4.726330006330002 × 10370004 × 5370006 × 3700008 × 28700010 × 23700012 × 20400039000
5IPHONE- 7+12MP/32G/5.5CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
SAMSUNG
1S8INTER/2SIM/12MP/5.8"24650004650002 × 10370004 × 5370006 × 3700008 × 28700010 × 23700012 × 20400037000
2S8+INTER/2SIM/12MP/6.2"27300007300002 × 10370004 × 5370006 × 3700008 × 28700010 × 23700012 × 20400041000
3NOTE 5INTER/1SIM/16MP/5.7"18330001830002 × 8560004 × 4430006 × 3060008 × 23700010 × 19600012 × 16800027000
4S7-edgeINTER/2SIM/12MP/5.5"19670001970002 × 9180004 × 4750006 × 3280008 × 25400010 × 21000012 × 18000030000
5S72SIM/12MP/5.1"/inter18590001860002 × 8670004 × 4490006 × 3100008 × 24000010 × 19800012 × 17000028000
6C716MP/5.7"/64CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
7C516MP/5.2"/6410040001000002 × 4690004 × 2430006 × 1670008 × 13000010 × 10700012 × 9200015000
8GALAXY A7202017/32G/16MP/5.714950001500002 × 6970004 × 3610006 × 2490008 × 19300010 × 15900012 × 13700022000
9GALAXY A5202017/32/16/5.212820001280002 × 5980004 × 3100006 × 2140008 × 16600010 × 13700012 × 11800019000
10GALAXY A3202017/16/13MP/4.79670001000002 × 4500004 × 2330006 × 1610008 × 12400010 × 10300012 × 8800015000
11GALAXY -A7102016/16G/13/5.5"/interCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
12GALAXY -A5102016/INTER/16G/13mp/5.2"/2simCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
13GALAXY-A3102016/INTER/16G/13mp/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
14Galaxy J7-2016INTER/16G/13mp/5.5"8840001000002 × 4070004 × 2110006 × 1450008 × 11300010 × 9300012 × 8000013000
15Galaxy J7-PrimeInter/13MP/5.5"8740001000002 × 4010004 × 2080006 × 1430008 × 11100010 × 9200012 × 7900013000
16GALAXY J3-2016INTER/8mp/5"5410001000002 × 2290004 × 1180006 × 820008 × 6300010 × 5200012 × 450008000
17GALAXY -J1/ACEINTER/5mp/4.3"3820001000002 × 1460004 × 760006 × 520008 × 4000010 × 3300012 × 290006000
18GALAXY -J24G/INTER/5MP/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
19GALAXY J2 INTER/5MP/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
20GALAXY-J5 2016INTER/13mp/16G/5.2"6440001000002 × 2820004 × 1460006 × 1010008 × 7800010 × 6400012 × 5500010000
21Galaxy J5-PRIMEINTER/13mp/5.0"/16G/G5706600001000002 × 2900004 × 1500006 × 1040008 × 8000010 × 6600012 × 5700010000
22GRAND PRIME INTER/8MP/8G/2SIM/5"4360001000002 × 1740004 × 900006 × 620008 × 4800010 × 4000012 × 340007000
SONY
1X5"/23mp 10820001080002 × 5050004 × 2620006 × 1800008 × 14000010 × 11500012 × 9900016000
2Z532G/5.2"/23mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3Z5-Premium32G/5.5"/23mp15110001510002 × 7050004 × 3650006 × 2770008 × 19500010 × 16100012 × 13800023000
4XZ23MP/5.2"18900001890002 × 8820004 × 4570006 × 3460008 × 24400010 × 20200012 × 17300028000
5XA ultra13mp/5.7"10040001000002 × 4690004 × 2430006 × 1670008 × 13000010 × 10700012 × 9200015000
6XA5"/13mp7180001000002 × 3200004 × 1660006 × 1140008 × 8900010 × 7300012 × 6300011000
HUAWEI
1P9 16/13mp/5.2"/lite/inter7180001000002 × 3200004 × 1660006 × 1140008 × 8900010 × 7300012 × 6300011000
2P8LITE/13mp/5"/inter5250001000002 × 2200004 × 1140006 × 790008 × 6100010 × 5000012 × 430008000
3nova plus5.7"/16MP/35G10400001040002 × 4850004 × 2510006 × 1730008 × 13400010 × 11100012 × 9500016000
45X16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
56x5.5"/12MP8160001000002 × 3710004 × 1920006 × 1330008 × 10300010 × 8500012 × 7300012000
6GR313mp/5"/inter5040001000002 × 2090004 × 1080006 × 750008 × 5800010 × 4800012 × 410008000
7Y6-PRO8G/8MP/5"/interCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8Y58G/5MP/4.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
9Y5-28G/8MP/5"4040001000002 × 1580004 × 820006 × 560008 × 4400010 × 3600012 × 310006000
10Y3-28G/5mp/3G/4.5"3570001000002 × 1330004 × 690006 × 480008 × 3700010 × 3000012 × 260005000
LG
1x-power16G/13mp/5.3"5300001000002 × 2230004 × 1150006 × 800008 × 6200010 × 5100012 × 4400010000
2K10-201716G/13mp/5.3"6660001000002 × 2930004 × 1520006 × 1050008 × 8100010 × 6700012 × 5800012000
3V2016mp/5.7CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4STYLUS213mp/5.7"6550001000002 × 2880004 × 1490006 × 1030008 × 8000010 × 6600012 × 5700012000
5STYLUS316G/13MP/5.7"8340001000002 × 3810004 × 1970006 × 1360008 × 10500010 × 8700012 × 7500015000
6G55.3"/16mp14490001450002 × 6760004 × 3500006 × 2410008 × 18700010 × 15500012 × 13300027000
7G6full pack/5.7"/2*13mp20490003070002 × 9030004 × 4680006 × 3230008 × 25000010 × 20600012 × 17700038000
قیمت چاپگر و اسکنر
مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC9790001000002 × 4510004 × 2310006 × 15800020000
2HP LaserJet Pro MFP M127FSتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC8830001000002 × 4020004 × 2060006 × 14100018000
3HP LaserJet Pro MFP M1212NFتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/85A/600x600A4/8000150IMC9200001000002 × 4210004 × 2160006 × 14700018000
4HP LaserJet Pro MFP M125Aتک رنگ لیزری 3 کاره USB 2.0/600x600/83AA4/8000150IMC6370001000002 × 2750004 × 1410006 × 9600013000
5 HP LaserJet Pro M12aتک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/ 600*600/79a - 83aA4/5000150IMC3400001000002 × 1230004 × 630006 × 430007000
6HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC7600001000002 × 3390004 × 1740006 × 11900015000
7HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC8600001000002 × 3900004 × 2000006 × 13700017000
8HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC7280001000002 × 3220004 × 1650006 × 11300015000
9HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC6850001000002 × 3000004 × 1540006 × 10500014000
10HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC5350001000002 × 2230004 × 1140006 × 7800011000
11HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC5180001000002 × 2140004 × 1100006 × 7500010000
12HP LaserJet M402dتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC7170001000002 × 3170004 × 1620006 × 11100014000
13Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN11660001170002 × 5380004 × 2760006 × 18800023000
14CANON 6030تک رنگ تک کاره USB 2.0/600*600A4/5000150IMC3510001000002 × 1290004 × 660006 × 450007000
15cANON MF 231تک رنگ 3 کاره USB 2.0/600*600A4/15000250IMC6050001000002 × 2590004 × 1330006 × 9100012000
SCANNER
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 7170001000002 × 3170004 × 1620006 × 11100018000
2HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز3240001000002 × 1150004 × 590006 × 400008000
3HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز2810001000002 × 930004 × 480006 × 330007000
قیمت کامپیوتر
 Main BoardCPU&FANHDDRAMDVD VGA CARDMODEMMONITORcase & power KeyBoardMouseSpeakerنقد پیش پرداختاقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
حرفه ای KGIGABYTE GA-P110-D3 Core i7-6700 8M,BUFFALO 1001 TB 64MB Buffer western16GB King Max 1600 ChannelliteonGigaByte GTX 1050 Ti G1 4GB GDDR5LANLG LED 20ENS2S 20”Green + 480 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa135400500020050006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000080000
حرفه ای IGIGABYTE GA-P110-D3 Core i5-6400 6M Box1TB 64MB Buffer western8GB KingMax 1600 channelliteonGigabyte GeForce GTX 1050 D5 2GLANLG LED 20ENS2S 20”Green + 430 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa13529900009900006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000060000
گیم نت HGigaByte GA-H81M-S2PT Core i3-4160 3M Box1TB 64MB Buffer western8GB KingMaX 1600 channelliteonGIGA N710 D3LANLG LED 20ENS2S 20”Green + 430 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa13522400003810006 × 33700012 × 18200015 × 15100018 × 13000045000
نیمه حرفه ای GGigaByte GA-H81M-S2PTG3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western8GB KingMaX 1600 channelliteonATI Radeon HD5450 pro 2GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green + 380 w Green k-302Green GM-101venus sa13519500001950006 × 31800012 × 17200015 × 14200018 × 12300039000
شخصی FGigaByte GA-H81M-S2PTG3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western4GB KingMax 1600liteonATI Radeon HD5450 pro 1GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13517850001790006 × 29100012 × 15700015 × 13000018 × 11300036000
خانگی(کافی نت) EGigaByte GA-H81M-S2T G3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western4GB KingMax 1600liteononboardLANLG LED 20ENS2S 20”logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13516750001680006 × 27300012 × 14700015 × 12200018 × 10600034000
غیر پیشنهادی (ارزان قیمت)GigaByte GA-H81S2PT *** Celeron G1840 2.8GHz , 2M500 GB western ***4GB KingMax 1600liteononboardLANLG LED 20ENS2S 20” ***logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13513400001340006 × 21800012 × 11800015 × 9800018 × 8400027000
گارانتیAvajangSceAvajangAvajangfutureAlmasIranAvajang Madiran Green & Green MadiranAvajang & Vieravenus
کنسول بازی
کنسولHARDPACK(GAME)نقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههاقساط 8 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
1Microsoft XBOX 360 4G__HALLO15050001510002 × 6990004 × 3610006 × 2480008 × 19200034000
2Microsoft XBOX 360 4G250GBHALLO16880001690002 × 7850004 × 4050006 × 2780008 × 21500025000
4PS4 12161TB__12510001250002 × 5820004 × 3000006 × 2060008 × 15900025000
5PS4 12161TB12400001240002 × 5760004 × 2970006 × 2040008 × 15800010000
6Kinect____508000____________
7HARD____194000____________
8PS2____535000____________
ویدئو پروژکتور
ردیفمدلعمر لامپ/ساعتابعاداتصالات ورودی وخروجیمشخصات نمایشگرگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههتخفیف
1Epson EB-S18 6000313.4*114.1*269INPUT: Analog RGB/Componet-Composite/s-video/HDMI/USB-A OUTPOT:RGB/AUDIO دارای ریموتلنز 3LCD نوع لامپ:210W بزرگنمایی:1.3 برابر شدت روشنایی 3000انسی لومنز وضوح: dpi 600*800 نسبت کنتراست10000:1 فرکانس نمایش: عمودی 93-47 افقی:14-931سال DIGITAL#VALUE!CALL#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
2Epson EB-X186000297*234*77MMUSB 2.0 TYPE A,B /Wireless /LAN/HDMI/Composite/Componet/VIDEO IN/RGB/Cinch audioin/VGA inلنز 3LCD نوع لامپ : 300W شدت روشنایی 3000 انسی لومنز وضوح : XGA ,1024*768 , 4:43 کنتراست SPECKER 2 W 10000:11سال DIGITAL#VALUE!CALL#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
3Epson EB-X256000313.4*114.1*269INPUT: Analog RGB/Componet-Composite/s-video/HDMI/USB-A OUTPOT:RGB/AUDIO دارای ریموتلنز 3LCD نوع لامپ:200W بزرگنمایی:1.3 برابر شدت روشنایی 3500انسی لومنز وضوح: dpi 1.24*960 نسبت کنتراست10000:1 فرکانس نمایش: عمودی 93-47 افقی:14-931سال اواژنگ #VALUE!CALL#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
4EPSON EB-S3110000234 x 297 x 77 mm VGA - USB - HDMI - VIDEO - SVIDEO - AUDIOتکنولوژی ساخت: 3LCD
وضوح تصویر:SVGA - 800*600 dpi
شدت روشنایی: 3200 انسی لومن
نسبت کنتراست تصویر: 1 :15000
1سال پارس16350001640002 × 7570004 × 3890006 × 26600033000
5Epson EB S0410000 297*234*77mmHDMI,VGA,Svideo,USB A & B,AUDIOقدرت روشنائی: 2800 انسی لومنز
نسبت کنتراست: 1:15000
وضوح تصویر : SVGA یا 800*​600
دارای تکنولوژی iProjection
قابلیت وایرلس(اختیاری)
1سال پارس16350001640002 × 7570004 × 3890006 × 26600033000
6Epson EB-X0410000297*234*77mmHDMI,VGA,Svideo,USB A & B,AUDIOقدرت روشنائی: 2800 انسی لومنز
نسبت کنتراست: 1:15000
وضوح تصویر : XGA یا 768*1024
دارای تکنولوژی iProjection
قابلیت وایرلس(اختیاری)
1سال پارس19310001930002 × 8940004 × 4600006 × 31500039000
7REFLE :پرده دستی2*2__________#VALUE!__________
8REFLE : پرده برقی 2*2__________#VALUE!__________
کارتریج(تونر)
ردیفمدلقیمتردیفمدلقیمت
HP LASERCANON LASER
149A400001Ep2242000
253A400002EP25#VALUE!
312A390003EP26/2743000
413A400004FX 340000
515A400005FX 1040000
692A40000630340000
783A41000771240000
85A40000871341000
980A41000971563000
1035A400001071641000
1136A400001171941000
1285A390001270840000
1378A390001372541000
1451A780001472815000
1555A83000BROTHER
1611A750001303050000
1716A1080002314550000
1838A1100003318553000
1942A1080004329053000
2064A1050005202550000
2129X10500062150#VALUE!
2212156000072260#VALUE!
2320256000083250#VALUE!
24102560000HP جوهر افشان
2514156000014537000
262550#VALUE!27856000
273600#VALUE!35636000
285500#VALUE!45745000
SAMSUNG LASER52136000
116105000062244000
21710#VALUE!72736000
320105000082842000
42250#VALUE!912950000
52850#VALUE!1013056000
64100#VALUE!1113153000
74200530001213242000
84216500001313454000
94521500001413554000
10101/2160630001513645000
11103/2955#VALUE!1614045000
12104/16605200017901B40000
13105/19155200018901C49000
14108/164052000
15109/430052000
1611783000