قیمت لپ تاپ
ModelCPURAMHARDVGAOTHERگارانتی/سالقیمتپیش پرداخت اقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
ACER
1E5 575GCI3 6005U4GB1TGF GT940 2G15.6"/DOS/DVD218990001900006 × 31300012 × 17100015 × 14200018 × 12300038000
2E5 575GCI5 6200U8GB1TBGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD223420003980006 × 35600012 × 19400015 × 16200018 × 14000047000
3E5 575GCI7 7500U8GB1tbGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD227510007510006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400055000
4ES1 571CI3 6002U4GB1TBINTEL 4000HD15.6"/DOS/DVD215900001590006 × 26200012 × 14300015 × 11900018 × 10300032000
5E5 575GCI5 7200U4GB500GBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD222160003770006 × 33700012 × 18400015 × 15300018 × 13300044000
6F5 573GCI7 7500U8GB2TBGf 940 4G DDR515.6"/DVD/DOS/FH1339600013960006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400068000
7AS E5 475GCI5 7200U8GB1TBGF GT 940MX 2G14.1"/DOS/DVD224150004110006 × 36700012 × 20000015 × 16700018 × 14400048000
8AS E5 475GCI7 7500U8GB1TBGF GT 940MX 2G14.1"/DOS/DVD227090007090006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400054000
ASUS
1ASUS k556URCI7 7500U8GB1TBGF 930 2G15.6"/Dos/DVD1300300010030006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400060000
2ASUS N552VW SSD ACI7 6700HQ12GB1TB+128GF 4G GTX 96015.6"/DOS /DVD/4K2472300027230006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400094000
3ASUS GL 551VWCI7 6700HQ8GB1tbGF 4G GTX 96015.6"/DOS/DVD/FH1449400024940006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400090000
4ASUS N552VW SSD BCI7 6700HQ8GB1TB+128GF 4G GTX96015.6"/DVD/4k2439900023990006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400088000
5ASUS K550vxCI7 6700HQ16GB2TBGT 4G GTX 95015.6"/DOS/FH/DVD2402300020230006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400080000
6ASUS GL551VWCI7 6700HQ16GB2tbGF 4G GTX 96015.6"/DOS/FH/DVD2485900028590006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400097000
7ASUS A556uCI5 6500U8GB1TBGF 2G GT93015.6/DOS1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8ASUS X541 uvCI7 6500U16GB1TBGF 2G GT92015.6"/DOS/FH/DVD2326000012600006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400065000
9ASUS X540 L JCI5 5200U6GB1TBGF 2G GT 92015.6"/DVD/FH/124680004680006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400049000
10ASUS X540 SACELE N30604GB500GBINTEL 4000HD15.6"/DOS111870001190006 × 19600012 × 10700015 × 8900018 × 7700024000
11ASUS X540 SACELE N30502GB500GBINTEL 4000HD15.6"/DOS111130001110006 × 18400012 × 10000015 × 8300018 × 7200022000
12ASUS K541 NEWCI5 7200U6GB1TBGF 2G GT15.6"/WIN 10/FH126780006780006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400054000
LENOVO
1IP 310CI7 7200U8GB1TBGF 920 2 UP 415.6"/DOS/DVD 227200007200006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400054000
2IP 110INTEL E70108GB1TATI 1G UP TO 3G15.6"/DOS/DVD 113990001400006 × 23100012 × 12600015 × 10500018 × 9100028000
3 سفید مشکی FLEX2CI7 4510U6GB1TBGF GT840 4G15.6"/ DOS/FULL HD/TOUCH129800009800006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400060000
4IP 310CI5 7200U4GB1TGF 920 2 UP 415.6"/FH/DOS/DVD122680003860006 × 34500012 × 18800015 × 15700018 × 13600045000
5IP 510CI7 6500U8GB1TBGf 940 4G DDR515.6"/FH/DOS/DVD1304100010410006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400061000
6IP500 CI7 6500U8GB1TBATI 4G R9 M37515.6"/DOS/DVD129610009610006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400059000
7B5045AMD A64GB500GBATI 2G UP TO 415.6"/DVD/LED TFT116350001640006 × 26900012 × 14700015 × 12200018 × 10600033000
8THINK PAD E550CI5 5200U8GB1TBATI 2G UP TO 415.6"/DOS/DVD/LED TFT123630004020006 × 35900012 × 19600015 × 16300018 × 14100047000
9IP 300CEL N30604GB500GBINTEL 4000HD15.6"/DOS/DVD211020001100006 × 18200012 × 9900015 × 8300018 × 7100022000
10IP 110CI7 6200U8GB1TBATI 2G R5 M23015.6"/DOS/DVD126150006150006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400052000
11IP 100CI5 5200U8GB1tbGF 2 UO TO 415.6"/DOS/DVD122160003770006 × 33700012 × 18400015 × 15300018 × 13300044000
12IP 100CI5 5200U4GB1TBGF 2G UP TO 415.6"/DOS/DVD120990003150006 × 32700012 × 17800015 × 14800018 × 12900042000
HPHP
1AY 119CI7 7500U12GB1TBATI 4G M44015.6"/DOS/DVD/FH2320800012080006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400064000
2AY 118CI5 7200U8GB1TBATI 4G M44015.6"/DOS/DVD/FH226990006990006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400054000
3250 G5CI3 5005U4GB1TBATI 2G M43015.6/DOS217940001790006 × 29600012 × 16100015 × 13400018 × 11600036000
قیمت تبلت
[table “9” not found /]
قیمت موبایل
 مدلشرحنقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10ماههاقساط 12ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
APPLE
1IPHONE-7+12MP/5.5/128358800015880002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900054000
2IPHONE -712MP/4.7/256CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3IPHONE-712MP/128G/4.7310600011060002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900047000
4IPHONE-712MP/32G/4.726860006860002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900040000
5IPHONE- 7+12MP/32G/5.529620009620002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900044000
SAMSUNG
1NOTE 51SIM/INTER/16mp/5.7"18330001830002 × 8600004 × 4470006 × 3100008 × 24100010 × 20000012 × 17200027000
2S7-edgeINTER/2SIM/12MP/5.5"18800001880002 × 8820004 × 4590006 × 3180008 × 24700010 × 20500012 × 17700028000
3S72SIM/12MP/5.1"/interCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4C716MP/5.7"/6412420001240002 × 5820004 × 3030006 × 2100008 × 16300010 × 13500012 × 11700019000
5C516MP/5.2"/6410400001040002 × 4900004 × 2560006 × 1780008 × 13900010 × 11500012 × 10000016000
6GALAXY A7202017/32G/16MP/5.716070001610002 × 7530004 × 3920006 × 2710008 × 21100010 × 17500012 × 15100024000
7GALAXY A5202017/32/16/5.214280001430002 × 6690004 × 3480006 × 2410008 × 18800010 × 15500012 × 13400021000
8GALAXY A3202017/16/13MP/4.79980001000002 × 4700004 × 2450006 × 1700008 × 13300010 × 11000012 × 9500015000
9GALAXY -A7102016/16G/13/5.5"/inter12830001280002 × 6020004 × 3130006 × 2170008 × 16900010 × 14000012 × 12100019000
10GALAXY -A5102016/INTER/16G/13mp/5.2"/2sim10870001090002 × 5110004 × 2670006 × 1850008 × 14500010 × 12000012 × 10400016000
11GALAXY-A3102016/INTER/16G/13mp/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
18GALAXY-E5INTER7490001000002 × 3390004 × 1770006 × 1230008 × 9600010 × 8000012 × 6900011000
12Galaxy J7-2016INTER/16G/13mp/5.5"8420001000002 × 3880004 × 2030006 × 1410008 × 11000010 × 9100012 × 7900013000
13Galaxy J7-PrimeInter/13MP/5.5"/G6109260001000002 × 4320004 × 2250006 × 1570008 × 12200010 × 10200012 × 8800014000
14GALAXY J3-2016INTER/8mp/5"5460001000002 × 2340004 × 1230006 × 850008 × 6700010 × 5600012 × 480008000
15GALAXY -J1/ACEINTER/5mp/4.3"3780001000002 × 1460004 × 760006 × 530008 × 4200010 × 3500012 × 300006000
16GALAXY -J24G/INTER/5MP/4.7"4460001000002 × 1820004 × 950006 × 660008 × 5200010 × 4300012 × 370007000
17GALAXY J2 INTER/5MP/4.7"4200001000002 × 1680004 × 880006 × 610008 × 4800010 × 4000012 × 350006000
18GALAXY-J5 2016INTER/13mp/16G/5.2"7120001000002 × 3200004 × 1670006 × 1160008 × 9100010 × 7500012 × 6500011000
19Galaxy J5-PRIMEINTER/13mp/5.0"/16G/G5707020001000002 × 3150004 × 1640006 × 1140008 × 8900010 × 7400012 × 6400011000
SONY
1X5"/23mp CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2Z532G/5.2"/23mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3Z5-Premium32G/5.5"/23mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4XZ23MP/5.2"19360001940002 × 9080004 × 4720006 × 3630008 × 25400010 × 21100012 × 18200029000
5Z3+32G/20.7mp/5.2"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6XA5"/13mp7800001000002 × 3560004 × 1860006 × 1290008 × 10100010 × 8400012 × 7200012000
HUAWEI
1P9 16/13mp/5.2"/lite/inter7640001000002 × 3470004 × 1810006 × 1260008 × 9800010 × 8200012 × 7100011000
2P8LITE/13mp/5"/inter5720001000002 × 2480004 × 1300006 × 900008 × 7100010 × 5900012 × 510009000
3P64.7"/8MP4990001000002 × 2090004 × 1100006 × 760008 × 6000010 × 5000012 × 430007000
45X16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
76x5.5"/12MP8740001000002 × 4050004 × 2110006 × 1470008 × 11500010 × 9500012 × 8200013000
8GR313mp/5"/interCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
9Y6-PRO8G/8MP/5"/inter5300001000002 × 2260004 × 1180006 × 820008 × 6500010 × 5400012 × 470008000
10Y58G/5MP/4.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
11Y5-28G/8MP/5"4250001000002 × 1710004 × 890006 × 620008 × 4900010 × 4100012 × 350006000
12Y3-28G/5mp/3G/4.5"2940001000002 × 1020004 × 530006 × 370008 × 2900010 × 2400012 × 210004000
LG
1x-power16G/13mp/5.3"6810001000002 × 3040004 × 1590006 × 1100008 × 8600010 × 7100012 × 6200017000
2K10-201716G/13mp/5.3"7180001000002 × 3230004 × 1690006 × 1170008 × 9100010 × 7600012 × 6600018000
3V2016mp/5.7CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4STYLUS213mp/5.7"7180001000002 × 3230004 × 1690006 × 1170008 × 9100010 × 7600012 × 6600018000
5G5-se16mp/5.3"/32GCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
HTC
1A913MP/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2102sim/5.2/12mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3M9+32G/20MP/5.2"12210001220002 × 5730004 × 2980006 × 2060008 × 16000010 × 13300012 × 11500031000
4DESIRE 72816G/13mp/5.5"6920001000002 × 3100004 × 1620006 × 1120008 × 8800010 × 7300012 × 6300017000
5DESIRE 820G+16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6DESIRE 5268MP/8G/4.73570001000002 × 1350004 × 710006 × 490008 × 3900010 × 3200012 × 280009000
XIAOMI
1MINI 45"/13MPCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2REDMI24.7"/8G/8MPCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3REDMI NOTE25.5"/13MPCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
قیمت چاپگر و اسکنر
مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC9200001000002 × 4210004 × 2160006 × 14700018000
2HP LaserJet Pro MFP M127FSتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC8510001000002 × 3850004 × 1980006 × 13500017000
3HP LaserJet Pro MFP M1212NFتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/85A/600x600A4/8000150IMC9200001000002 × 4210004 × 2160006 × 14700018000
4HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC9360001000002 × 4290004 × 2200006 × 15000019000
5HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC9040001000002 × 4120004 × 2110006 × 14400018000
6HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC7380001000002 × 3270004 × 1680006 × 11500015000
7MFP 125Aتک رنگ لیزری 3 کارهUsb2/600x600A4/8000/20ppm150IMC6530001000002 × 2840004 × 1450006 × 9900013000
8HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC7060001000002 × 3110004 × 1590006 × 10900014000
9HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC5450001000002 × 2280004 × 1170006 × 8000011000
10HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC5290001000002 × 2200004 × 1130006 × 7700011000
11HP LaserJet M402dتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC6580001000002 × 2860004 × 1470006 × 10000013000
12Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN11660001170002 × 5380004 × 2760006 × 18800023000
13CANON 6030تک رنگ تک کاره USB 2.0/600*600A4/5000150IMC3730001000002 × 1400004 × 720006 × 490007000
14cANON 211تک رنگ 3 کاره USB 2.0/600*600A4/8000250IMC#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!
SCANNER
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 5720001000002 × 2420004 × 1240006 × 8500014000
2HP Scanjet 5590 Scannerرزولوشن اپتیکال: تا 2400dpi dpi - سرعت اسکن رنگی: تا 8 صفحه بر دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: تا 8 صفحه بر دقیقه - قابلیت اسکن دو رو - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!
3HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز3290001000002 × 1170004 × 600006 × 410008000
4HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز2920001000002 × 980004 × 500006 × 340007000
لطفاً جهت اطلاع از قیمت و موجودی اقلامی که خارج از این لیست هستند با شماره 03132347170 تماس بگیرید
قیمت کامپیوتر
 Main BoardCPU&FANHDDRAMDVD VGA CARDMODEMMONITOR KeyBoardMouseSpeakerنقد پیش پرداختاقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
حرفه ای KGiga p 85-D3 fsb-1600 usb3 sata3Core i7, 8m 4790k Box1000 GB 64MB Buffer western16GB GeIL 1600 Dual ChannelASUSAsus GTX 750 GDDR5 256bitLANLG LED 20ENS2S 20”Green 480 w 3fanGigaByte k6150GigaByte k6150Microlab NOVO383500018350006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400077000
حرفه ای IGiga Byte H81-D3 usb3 sata3Core i5 ,6m 4460 Box1000 GB 64MB Buffer western8GB GeIL 1600 Dual channelASUSGIGA N710 D3LANLG LED 20ENS2S 20”Green 430 w 3fanGigaByte k6150GigaByte k6150Microlab NOVO26900006900006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400054000
گیم نت HGiga Byte P81-D3 usb3 sata3 Core i3,3M4160 Box1000 GB 64MB Buffer western8GB GeIL 1600 Dual channelASUSATI Radeon HD5450 pro 2GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green 430 w 3fanGigaByte k6150GigaByte k6150Microlab NOVO23000003910006 × 35000012 × 19100015 × 15900018 × 13800046000
نیمه حرفه ای GGiga Byte P81-D3 usb3 sata3G3250 ,3m3.2GHz Box1000 GB 64MB Buffer western8GB GeIL 1600ASUSATI Radeon HD5450 pro 2GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green 380 w 3fanGigaByte k6150GigaByte k6150Microlab NOVO21000003150006 × 32700012 × 17800015 × 14800018 × 12900042000
شخصی FGiga Byte P81-D3 usb3 sata3G3250 ,3m3.2GHz Box1000 GB 64MB Buffer western4GB GeIL 1600ASUSATI Radeon HD5450 pro 1GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green wee 330w 3fanMeva 3300Viera optical 3keyMicrolab NOVO19600001960006 × 32300012 × 17600015 × 14700018 × 12700039000
خانگی(کافی نت) EGiga Byte H81-D3G3250 ,3m3.2GHz Box 500GB 64MB Buffer western4GB GeIL 1600ASUSATI Radeon HD5450 pro 1GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green wee 330w real vieraMeva 3300Viera optical 3keyMicrolab NOVO18000001800006 × 29700012 × 16200015 × 13500018 × 11700036000
گارانتیAvajangSceAvajangAvajangfutureAlmasIranAvajang Madiran Green & Viera MadiranAvajang & VieraMicrolab
کنسول بازی
کنسولHARDPACK(GAME)نقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههاقساط 8 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
1Microsoft XBOX 360 4G__HALLO15050001510002 × 6990004 × 3610006 × 2480008 × 19200034000
2Microsoft XBOX 360 4G250GBHALLO16880001690002 × 7850004 × 4050006 × 2780008 × 21500025000
4PS4 12161TB__12510001250002 × 5820004 × 3000006 × 2060008 × 15900025000
5PS4 12161TB12400001240002 × 5760004 × 2970006 × 2040008 × 15800010000
6Kinect____508000____________
7HARD____194000____________
8PS2____535000____________
ویدئو پروژکتور
ردیفمدلعمر لامپ/ساعتابعاداتصالات ورودی وخروجیمشخصات نمایشگرگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههتخفیفخرید
1Epson EB-S18 6000313.4*114.1*269INPUT: Analog RGB/Componet-Composite/s-video/HDMI/USB-A OUTPOT:RGB/AUDIO دارای ریموتلنز 3LCD نوع لامپ:210W بزرگنمایی:1.3 برابر شدت روشنایی 3000انسی لومنز وضوح: dpi 600*800 نسبت کنتراست10000:1 فرکانس نمایش: عمودی 93-47 افقی:14-931سال DIGITAL#VALUE!CALL#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!call
2Epson EB-X186000297*234*77MMUSB 2.0 TYPE A,B /Wireless /LAN/HDMI/Composite/Componet/VIDEO IN/RGB/Cinch audioin/VGA inلنز 3LCD نوع لامپ : 300W شدت روشنایی 3000 انسی لومنز وضوح : XGA ,1024*768 , 4:43 کنتراست SPECKER 2 W 10000:11سال DIGITAL#VALUE!CALL#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!call
3Epson EB-X256000313.4*114.1*269INPUT: Analog RGB/Componet-Composite/s-video/HDMI/USB-A OUTPOT:RGB/AUDIO دارای ریموتلنز 3LCD نوع لامپ:200W بزرگنمایی:1.3 برابر شدت روشنایی 3500انسی لومنز وضوح: dpi 1.24*960 نسبت کنتراست10000:1 فرکانس نمایش: عمودی 93-47 افقی:14-931سال اواژنگ #VALUE!CALL#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!call
4REFLE :پرده دستی2*2__________#VALUE!__________Call
5REFLE : پرده برقی 2*2__________#VALUE!__________call
کارتریج(تونر)
ردیفمدلقیمتردیفمدلقیمت
HP LASERCANON LASER
149A400001Ep2242000
253A400002EP25#VALUE!
312A390003EP26/2743000
413A400004FX 340000
515A400005FX 1040000
692A40000630340000
783A41000771240000
85A40000871341000
980A41000971563000
1035A400001071641000
1136A400001171941000
1285A390001270840000
1378A390001372541000
1451A780001472815000
1555A83000BROTHER
1611A750001303050000
1716A1080002314550000
1838A1100003318553000
1942A1080004329053000
2064A1050005202550000
2129X10500062150#VALUE!
2212156000072260#VALUE!
2320256000083250#VALUE!
24102560000HP جوهر افشان
2514156000014537000
262550#VALUE!27856000
273600#VALUE!35636000
285500#VALUE!45745000
SAMSUNG LASER52136000
116105000062244000
21710#VALUE!72736000
320105000082842000
42250#VALUE!912950000
52850#VALUE!1013056000
64100#VALUE!1113153000
74200530001213242000
84216500001313454000
94521500001413554000
10101/2160630001513645000
11103/2955#VALUE!1614045000
12104/16605200017901B40000
13105/19155200018901C49000
14108/164052000
15109/430052000
1611783000