لیست قیمت لپ تاپ

قیمتODDنوت بوک ایسر با گارانتی سازگارHARDRAMCPU ACER 
4378000YESGF 940 2G/15.6 FHD/ WHITE- BLACK/2سال سازگار1TB8GBCOR I7 7500UASPIRE E5 575G1
1976000YESINTEL 4000HD / 15.6/ BLACK /2سال 500G4GB3350 CELERONASPIRE ES1 533 2
5820000YESGT 940 4G / 15.6 FULL HD/ BLACK /2سال سازگار1+256 12GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G A3
5820000YESGT 940 4G / 15.6 FULL HD/ BLACK /2سال سازگار1+128 16GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G B4
5562000YESGT 940 4G / 15.6 FULL HD/ BLACK -SILVER /2سال سازگار2TB 16GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G C5
5099000YESGT 940 4G / 15.6 FULL HD /BLACK- SILVER /2سال سازگار2TB8GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G D6
4996000YESGT 940 4G / 15.6 FULL HD /BLACK- SILVER /2سال سازگار1TB8GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G E7
7004000NOGTX 1050TI 4G / FP/ 15.6 FULL HD /BLACK /2سال سازگار2TB16GCOR I7 7700HQASPIRE A715-71G A8
6798000NOGTX 1050TI 4G / FP/ 15.6 FULL HD /BLACK /2سال سازگار1+1288GBCOR I7 7700HQASPIRE A715-71G B9
3296000YESATI R8 M445 2G / 15.6 FULL HD /BLACK /2سال سازگار1TB8GB FX9800PASPIRE E5 55310
ODDنوت بوک لنووHARDRAMCPULENOVO LENOVO
2070000YESINTEL / 15.6/BLACK/ 2سال گارانتی 1TB4GBCELL N 3060LENOVO IP110 A1
1945000YESINTEL / 15.6/BLACK/ 2سال گارانتی 5004GBCELL N 3060LENOVO IP110 B2
2505000YESINTEL/ 15.6/ BLACK/ 1سال گارانتی 5004GBCI3 6006ULENOVO IP110 C 3
2919000YESATI R5 2G / 15.6 /BLACK/ 2سال 1TB4GBCI3 6006ULENOVO V110 A4
2815000YESATI R5 2G / 15.6 /BLACK/ 2سال 5004GBCI3 6006ULENOVO V110 B5
3832000YESGF 920 2G /15.6 FHD /BLACK/ 1سال گارانتی 1TB8GBCI5 7200ULENOVO IP310 6
3760000YESATI R5 2G /15.6 / BLACK1TB8GBCI5 7200ULENOVO V310 7
3780000YESATI R530 2G /15.6 FHD TFT/ FINGER PRINT/GRAY/2 سال1TB4GBCI5 8250U 6MLENOVO V330 8
ODDنوت بوک اسوس HARDRAMCPUASUS
6489000NOGTX 1050 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1TB8GCI7 7700HQASUS FX503VD A1
7416000NOGTX 1050 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+12816GCI7 7700HQASUS FX503VD B2
6159000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+25612GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW A3
5923000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+12812GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW B4
6232000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+12816GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW C5
5871000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1TB16GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW D6
5356000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1TB8GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW E7
4223000YESATI X460 R7 4G + 1G/15.6 FHD/WIN 10/ GRAY1TB8GAMD FX 9830ASUS R510 IU8
4944000YESGT 940 2G/15.6 FHD/BLACK /BAG/ 2سال سریر1TB12GBCI7 7500UASUS K541 UV A9
4841000YESGT 920 2G /15.6 FHD/GRAY/BAG1TB8GBCI7 8550UASUS X542UQ A 10
5253000YESGT 920 2G /15.6 FHD/GRAY/BAG1+1288GBCI7 8550UASUS X542UQ B11
4944000YESGT 940 2G/15.6 FHD/BROWN /WIN10/ 2سال سریر1TB12GBCI7 7500UASUS K556 UR 12
2484000YESGT 940 2G/15.6 FHD/BLACK /PACK/ 2سال1TB4GBQUAD N4200ASUS X540 NV 13
3811000YESGT 940 2G/15.6 FHD/BLACK /WIN101TB6GBCI5 7200UASUS K541 UV14
4398000YESGT 940 2G/15.6 FHD/BLACK /PACK/ 2سال1TB8GBCI5 8250 6M CASHASUS X542UQ A 15
4099000YESGT 940 2G/15.6 FHD/BLACK /PACK/ 2سال1TB4GBCI5 8250 6M CASHASUS X542UQ B16
CALLYESGT 920 2G/15.6 FHD/BLACK/PACK/2سال گارانتی 5004GBCI3 7100UASUS X541 UV A17
2059000YESINTEL 4000/15.6/BLACK 5004GBCELERON 3350ASUS X540NA18