لیست قیمت لپ تاپ

ModelCPURAMHARDVGAOTHERگارانتی/سالقیمتپیش پرداخت اقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
ACER
1E5 575GCI3 6005U4GB1TGF GT940 2G15.6"/DOS/DVD218570001860006 × 30300012 × 16300015 × 13600018 × 11700037000
2E5 575GCI5 6200U8GB1TBGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3E5 575GCI7 7500U8GB1tbGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD226780006780006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000054000
4E5 575GCI3 6005U4GB500GBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD217510001750006 × 28600012 × 15400015 × 12800018 × 11000035000
5S5 371TCI5 6200U4GB256 SSDINTEL 4000HD13.3/FHD/TOUCH/NO DVD/WIN 10/USB32321900012190006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000064000
6F5 573GCI3 6006U8GB1TBGf 940 4G DDR515.6"/DOS/DVD221100003170006 × 32500012 × 17500015 × 14600018 × 12600042000
7E5 575GCI5 7200U4GB500GBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8F5 573GCI7 7500U8GB2TBGf 940 4G DDR515.6"/DVD/DOS/FH2309300010930006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000062000
9E5 475GCI5 7200U8GB1TBGF GT 940MX 2G14.1"/DOS/DVD224050004090006 × 36200012 × 19500015 × 16200018 × 14000048000
10AS E5 475GCI7 7500U8GB1TBGF GT 940MX 2G14.1"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
11E5 575GCI5 7200U8GB1TBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD223210003950006 × 34900012 × 18800015 × 15600018 × 13500046000
12ES1 522 NEWDUAL CORE 70104GB500GBATI 512MB R215.6"/DOS/DVD212190001220006 × 19900012 × 10700015 × 8900018 × 7700024000
13ES1 522 +DUAL CORE 70108GB1TBATI 1G UP 3G R215.6"/DOS/DVD214420001440006 × 23500012 × 12700015 × 10500018 × 9100029000
14 E5 475G 39UVCI3 6006U4GB1TBGF GT 940MX 2G14.1"/DOS/DVD218570001860006 × 30300012 × 16300015 × 13600018 × 11700037000
ASUS
1ASUS k556URCI5 7200U6GB1TBGF 2G GT 93015.6"/FHD/225410005410006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000051000
2ASUS k556URCI7 7500U8GB1TBGF 930 2G15.6"/Dos/DVD128350008350006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000057000
3ASUS N552VW SSD ACI7 6700HQ12GB1TB+128GF 4G GTX 96015.6"/DOS /DVD/4K2457700025770006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000092000
4ASUS N552VW C+CI7 6700HQ16GB2tb+256GF 4G GTX 96015.6"/TOUCH/FHD/2480700028070006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000096000
5ASUS N552VW SSD CCI7 6700HQ8GB1TB+256GF 4G GTX96015.6"/DVD/4k2438900023890006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000088000
6ASUS K550vxCI7 6700HQ16GB2TBGT 4G GTX 95015.6"/DOS/FH/DVD2384600018460006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000077000
7ASUS K456 URCI5 7200U8GB1TB+8SSDGF 2G GT92014.1"/DOS225520005520006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000051000
8ASUS K550vxCI7 7500HQ8GB1TBGT 4G GTX 95015.6/DOS/FHD1348000014800006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000070000
9ASUS K456 URCI7 6500U8GB1TB+8SSDGF 2G GT92014.1"/DOS/FH/DVD228250008250006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000057000
10ASUS X540 L JCI5 5200U6GB1TBGF 2G GT 92015.6"/DVD/FH/122050003750006 × 33200012 × 17900015 × 14900018 × 12800044000
11ASUS X540 SA NEWQuad c 37004GB500GBINTEL 4000HD15.6"/DOS1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
12ASUS X540 CI5 5200U8GB1TBGF 2G 930 GT15.6"/DOS123210003950006 × 34900012 × 18800015 × 15600018 × 13500046000
13ASUS X541NC NEWINTE N42004GB500GBGF 2G GT15.6"/DOS/FH117410001740006 × 28400012 × 15300015 × 12700018 × 11000035000
14ASUS X541 UACI3 6006U4GB500GBINTEL 4000HD15.6"116670001670006 × 27200012 × 14700015 × 12200018 × 10500033000
15ASUS X553 SCEL N 30502GB500GBINTEL 4000HD15.6" / زرشکی112190001220006 × 19900012 × 10700015 × 8900018 × 7700024000
16ASUS X556UQCI7 7500U8GB1TBGF 2G GT 94015.1"/DOS/FH/DVD128350008350006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000057000
17ASUS X556UQCI7 7500u16gb1TBGF 2G GT 94015.6"/DOS/FH/DVD304500010450006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000061000
LENOVO
1IP 310CI7 7500U8GB1TBGF 920 2 UP 415.6"/DOS/DVD 2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2IP 510CI7 6500U8GB1TGf 940 4G DDR515.6"/DOS/DVD /FHD129510009510006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000059000
3 سفید مشکی FLEX2CI7 4510U6GB1TBGF GT840 4G15.6"/ DOS/FULL HD/TOUCH129800009800006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000060000
4IP 310CI5 7200U4GB1TGF 920 2 UP 415.6"/DOS/DVD121950003290006 × 33800012 × 18300015 × 15100018 × 13100044000
5IP 510CI7 6500U8GB1TBGf 940 4G DDR515.6"/FH/DOS/DVD/BLACK128460008460006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000057000
6IP310 CI5 7200U4GB1TBGF 920 2 UP 415.6"/WIM10/DVD/FHD121840003280006 × 33600012 × 18200015 × 15100018 × 13000044000
7V310CI3 6100U4GB1TBATI 2G 15.6"/DVD/FHD117510001750006 × 28600012 × 15400015 × 12800018 × 11000035000
8IP 310 +CI5 7200U8GB1TGF 920 2 UP 415.6"/DVD/FHD223100003930006 × 34700012 × 18800015 × 15600018 × 13400046000
9IP 110CI7 6200U8GB1TBATI 2G R5 M23015.6"/DOS/DVD125410005410006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000051000
10IP 100CI5 5200U8GB1tbGF 2 UO TO 415.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
11IP 100CI5 5200U4GB1TBGF 2G UP TO 415.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
HPHP
1AY 119-116CI7 7500U12GB1TBATI 4G M44015.6"/DOS/DVD/FH2319800011980006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000064000
2AY 118-113CI5 7200U8GB1TBATI 4G M44015.6"/DOS/DVD/FH226670006670006 × 36200012 × 19600015 × 16200018 × 14000053000
3250 G5CI3 5005U4GB1TBATI 2G M43015.6/DOS217720001770006 × 28900012 × 15600015 × 12900018 × 11200035000
4HP AY 062-038QUAD 3710U4GB1TB2GB ATI R5 M43015.6"/TFT216460001650006 × 26800012 × 14500015 × 12000018 × 10400033000
5AY 190CI5 7200U8GB1TBATI 2GB R515.6/TFT122890003890006 × 34400012 × 18600015 × 15400018 × 13300046000
6AY 190CI5 7200U4GB500GB2GB ATI R5 M43015.6"/TFT120890003130006 × 32200012 × 17400015 × 14400018 × 12400042000