لیست قیمت لپ تاپ

 ModelCPURAMHARDVGAOTHERگارانتی/سالقیمتپیش پرداخت اقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماهه
ACER
1E5 575GCI3 6005U4GB1TGF GT940 2G15.6"/DOS/DVD218510001850006 × 30400012 × 16500015 × 13800018 × 119000
2E5 575GCI3 6005U4GB500GBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
3F5 573GCI3 6006U8GB1TBGf 940 4G DDR515.6"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
4E5 575GCI3 6005U4GB1TBINTEL 4000HD15.6"/DOS/DVD216950001700006 × 27900012 × 15100015 × 12600018 × 109000
5E5 575GCI5 7200U8GB1TBGF GT 940 2GFHD/15.6"/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
6S5 371TCI5 6200U4GB256 SSDINTEL 4000HD13.3/FHD/TOUCH/NO DVD/WIN 10/USB32317200011720006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
7f5 573GCI7 7500U8GB2tbGF GT 940 4G15.6"/DOS/DVD2316200011620006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
8F5 573GCI7 7500U16GB1TB+128Gf 940 4G DDR515.6"/DVD/DOS/FH2376000017600006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
9E5 575GCI7 7500U8GB1TBGF 940 4G15.6"/DOS/DVD/FH/BLACK-SILVER226390006390006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
Asus
1ASUS k556URCI7 750012GB1TBGF 2G 930 GT15.6"/DVD1311100011110006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
2ASUS k556URCI5 7200U8GB1TBGF 2G GT 92015.6"/FHD/1CALLCALLCALLCALLCALLCALL
3ASUS K556UQCI7 7500U8GB1TBGF 930 2G15.6"/Dos/DVD1309000010900006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
4ASUS GL 552VW SSD ACI7 6700HQ12GB1TB+128GF 4G GTX 96015.6"/DOS /DVD/4K2525300032530006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
5ASUS N552VW C+CI7 6700HQ16GB2tb+256GF 4G GTX 96015.6"/TOUCH/FHD/2551100035110006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
6ASUS N552VW SSD BCI7 6700HQ8GB1TB+8SSDGF 4G GTX96015.6"/DVD/4k2451100025110006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
6ASUS N552VW SSD CCI7 6700HQ8GB1TB+128SSDGF 4G GTX96015.6"/DVD/4k2509900030990006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
7ASUS K550vxCI7 7700HQ16GB2TBGT 4G GTX 95015.6"/DOS/FH/DVD2432600023260006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
8ASUS K456 URCI5 7200U8GB1TB+8SSDGF 2G GT93014.1"/DOS2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
9ASUS K550vxCI7 7500HQ8GB1TBGT 4G GTX 95015.6/DOS/FHD1CALLCALLCALLCALLCALLCALL
10ASUS K456 URCI7 6500U8GB1TB+8SSDGF 2G GT92014.1"/DOS/FH/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
11ASUS X541UVCI7200U8GB1TBGF 2G 930 GT15.6"/DOS126810006810006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
12ASUS X541NC NEWINTE N42004GB500GBGF 2G GT15.6"/DOS/FH1CALLCALLCALLCALLCALLCALL
13ASUS X541 UACI3 6006U4GB500GBgt 920 2g15.6"120490003070006 × 31800012 × 17300015 × 14400018 × 125000
14ASUS X540 SACELL N30602GB500GBINTEL 4000HDDOS/DVD/15.6"111700001170006 × 19200012 × 10500015 × 8700018 × 75000
15ASUS k556URCI7 750012GB1TBGF 2G 920 GT15.6"/DVD/FH13090000CALLCALLCALLCALLCALL
16ASUS A541CI5 72004GB500GBGF 2G 930 GT15.6"/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALL
17ASUS A541CI5 72008GB1TBGF 2G 930 GT15.6"/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALL
18ASUS R540CI5 72008GB1TBGF 2G 930 GT15.6"/DVD26190006190006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
19ASUS X553 VDCI7 7700HQ16GB2+128GF 4G GTX105015.6"/FH1535600033560006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
Lenovo
1IP 310CI7 7500U8GB1TBGF 920 2 15.6"/DOS/DVD 2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
2IP 510CI7 7500U8GB1TGf 940 4G DDR515.6"/DVD /FHD1305900010590006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
3 سفید مشکی FLEX2CI7 4510U6GB1TBGF GT840 4G15.6"/ DOS/FULL HD/TOUCH128610008610006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
4IP 310CI5 7200U4GB1TGF 920 215.6"/DOS/DVD122050003750006 × 33400012 × 18200015 × 15100018 × 131000
5IP 320 A12 9720 3-6GH12GB2TGF ATI 2GB R53015.6"/DOS/DVD125880005880006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
7V310CI7 7500U8GB1TBATI 2G R5 2G15.6"/DVD/FHD126290006290006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
IP 110CI3 6006U4GB1TATI 2G R515.6"/DVD117890001790006 × 29400012 × 16000015 × 13300018 × 115000
8IP 310 +CI5 7200U8GB1TGF 920 2 UP 415.6"/DVD/FHD224010004080006 × 36400012 × 19800015 × 16500018 × 143000
HP
1AY 119-116CI7 7500U12GB1TBATI 4G M44015.6"/DOS/DVD/FH2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
2AY 119CI7 7500U8GB1TBATI 4G R7 M44015.6"TFT/FHD/SILVER2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
2AY 116CI7 7500U12GB1TBATI 4G R7 M44015.6"TFT/FHD/WHITE2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
2AY 118-113CI5 7200U8GB1TBATI 4G R7 M44015.6"TFT/FHD/SILVER2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
3AY 062QUAD3710U4GB1TBATI 2G R5 M43015.6"TFT/SILVER2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
3AY 038QUAD3710U4GB1TBATI 2G R5 M43015.6"TFT/WHITE216640001660006 × 27400012 × 14900015 × 12400018 × 107000
4250 G5CI3 5005U4GB1TBATI 2G M43015.6/DOS217470001750006 × 28700012 × 15600015 × 13000018 × 112000
4HP AY 062-038QUAD 3710U4GB1TB2GB ATI R5 M43015.6"/TFT2CALLCALLCALLCALLCALLCALL
5AY 190CI5 7200U8GB1TBATI 2GB R515.6/TFT1CALLCALLCALLCALLCALLCALL
6AY 190CI5 7200U4GB500GB2GB ATI R5 M43015.6"/TFT1CALLCALLCALLCALLCALLCALL