لیست قیمت موبایل

 مدلشرحنقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10ماههاقساط 12ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
APPLE
1IPHONE-7+12MP/5.5/ black395000019500002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900059000
2IPHONE -712MP/Jet black/4.7333100013310002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900050000
3IPHONE-712MP/128G/4.7330100013010002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900050000
4IPHONE-712MP/32G/4.729730009730002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900045000
5IPHONE- 712MP/32G/4.7CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6IPHONE- 6S12mp/64G/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
7IPHONE- 6S PLUS12mp/64G/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8IPHONE-SE12MP/16G/4"/GOLDCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
9IPHONE -SE12mp/64/4"/ROSGOLDCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
SAMSUNG
1NOTE 51SIM/INTER/16mp/5.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2NOTE532G/2SIM/16mp/5.7"/interCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3S7-edgeINTER/2SIM/12MP/5.5"22080003750002 × 9550004 × 4970006 × 3440008 × 26800010× 22200012 × 19100033000
4S72SIM/12MP/5.1"/inter19770001980002 × 9270004 × 4820006 × 3340008 × 26000010× 21500012 × 18600030000
5S62SIM/INTER/16mp/5.1"/GOLDCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6C716MP/5.7"14490001450002 × 6790004 × 3530006 × 2450008 × 19000010× 15800012 × 13600022000
7S6-EDGE32/16mp/5.1"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8C516MP/5.2"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
9GALAXY -A7102016/16G/13/5.5"/inter14440001440002 × 6770004 × 3520006 × 2440008 × 19000010× 15700012 × 13600022000
10GALAXY -A5102016/INTER/16G/13mp/5.2"/2sim11840001180002 × 5550004 × 2890006 × 2000008 × 15600010× 12900012 × 11100018000
11GALAXY-A3102016/INTER/16G/13mp/4.7"8930001000002 × 4130004 × 2150006 × 1490008 × 11600010× 9600012 × 8300013000
12GALAXY-J7INTER/16G/13mp/5.5"/3G8000001000002 × 3650004 × 1900006 × 1310008 × 10200010× 8500012 × 7300012000
13GALAXY-J7inter/4G/16G/13mp/5.5"8800001000002 × 4060004 × 2110006 × 1460008 × 11400010× 9400012 × 8100013000
18GALAXY-E5INTER7490001000002 × 3380004 × 1760006 × 1220008 × 9500010× 7900012 × 6800011000
14Galaxy J7-2016INTER/16G/13mp/5.5"9040001000002 × 4190004 × 2180006 × 1510008 × 11700010× 9700012 × 8400014000
15Galaxy J7-PrimeInter/13MP/5.5"/G61010000001000002 × 4690004 × 2440006 × 1690008 × 13100010× 10900012 × 9400015000
16GALAXY J3-2016INTER/8mp/5"6200001000002 × 2710004 × 1410006 × 980008 × 7600010× 6300012 × 540009000
17GALAXY -J1/ACEINTER/5mp/4.3"4310001000002 × 1720004 × 900006 × 620008 × 4800010× 4000012 × 350006000
18GALAXY -J24G/INTER/5MP/4.7"5250001000002 × 2210004 × 1150006 × 800008 × 6200010× 5100012 × 440008000
19GALAXY J2 INTER/5MP/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
20GALAXY-J54G/13mp/5"/interCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
21GALAXY-J5INTER/3G/13mp/5"6450001000002 × 2840004 × 1480006 × 1020008 × 8000010× 6600012 × 5700010000
22GALAXY-J5 2016INTER/13mp/16G/5.2"7630001000002 × 3450004 × 1800006 × 1240008 × 9700010× 8000012 × 6900011000
23Galaxy J5-PRIMEINTER/13mp/5.0"/16G/G5707820001000002 × 3550004 × 1850006 × 1280008 × 10000010× 8300012 × 7100012000
SONY
1X5"/23mp 15260001530002 × 7150004 × 3720006 × 2580008 × 20000010× 16600012 × 14300023000
2Z532G/5.2"/23mp15210001520002 × 7130004 × 3710006 × 2570008 × 20000010× 16600012 × 14300023000
3Z5-Premium32G/5.5"/23mp18130001810002 × 8500004 × 4420006 × 3060008 × 23800010× 19700012 × 17000027000
4XZ23MP/5.2"21220003180002 × 9400004 × 4890006 × 3390008 × 26300010× 21800012 × 18800032000
5Z3+32G/20.7mp/5.2"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6XA5"/13mp9770001000002 × 4570004 × 2380006 × 1650008 × 12800010× 10600012 × 9200015000
HUAWEI
1P9 16/13mp/5.2"/lite/inter8160001000002 × 3730004 × 1940006 × 1340008 × 10500010× 8700012 × 7500012000
2P8LITE/13mp/5"/inter6240001000002 × 2730004 × 1420006 × 980008 × 7700010× 6300012 × 550009000
3P64.7"/8MP4990001000002 × 2080004 × 1080006 × 750008 × 5800010× 4800012 × 420007000
45X16G/13mp/5.5"7500001000002 × 3390004 × 1760006 × 1220008 × 9500010× 7900012 × 6800011000
7HONOR 4X2.4"/1.3MPCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8HONOR4 -CINTER/13mp/8G/5"5460001000002 × 2320004 × 1210006 × 840008 × 6500010× 5400012 × 470008000
9GR313mp/5"/inter6340001000002 × 2780004 × 1450006 × 1000008 × 7800010× 6500012 × 5600010000
10Y6-PRO8G/8MP/5"/inter5440001000002 × 2310004 × 1200006 × 830008 × 6500010× 5400012 × 460008000
11Y68G/8MP/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
12Y58G/5MP/4.5"2820001000002 × 950004 × 490006 × 340008 × 2700010× 2200012 × 190004000
13Y5-28G/8MP/5"4410001000002 × 1780004 × 920006 × 640008 × 5000010× 4100012 × 360007000
14Y3-28G/5mp/4G/4.5"3610001000002 × 1360004 × 710006 × 490008 × 3800010× 3200012 × 270005000
15Y6258mp/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
16y6354G/5mp/5.0"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
LG
1G432G/16mp/5.5CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2K1016G/13mp/5.3"6040001000002 × 2630004 × 1370006 × 950008 × 7400010 × 6100012× 5100015000
3V1016mp/5.7CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4G4/STYLUS28G/13mp/5.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
5G5-se16mp/5.3"/32G16010001600002 × 7510004 × 3910006 × 2700008 × 21000010 × 17400012× 14500040000
HTC
1A913MP/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2102sim/5.2/12mp18850001890002 × 8840004 × 4600006 × 3180008 × 24800010× 20500012 × 17700047000
3M9+32G/20MP/5.2"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4DESIRE 72816G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
5DESIRE 820G+16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6DESIRE 5268MP/8G/4.7CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
XIAOMI
1MINI 45"/13MP8530001000002 × 3920004 × 2040006 × 1410008 × 11000010× 9100012 × 7900021000
2REDMI24.7"/8G/8MP5020001000002 × 2090004 × 1090006 × 750008 × 5900010× 4900012 × 4200013000
3REDMI NOTE25.5"/13MP7180001000002 × 3220004 × 1670006 × 1160008 × 9000010× 7500012 × 6400018000