لیست قیمت چاپگر و اسکنر

مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماهه
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC10700001070002 × 4970004 × 2560006 × 176000
2HP LaserJet Pro MFP M127FSتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC9630001000002 × 4450004 × 2300006 × 158000
3HP LaserJet Pro MFP M1212NFتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/85A/600x600A4/8000150IMC9310001000002 × 4290004 × 2210006 × 152000
4HP LaserJet Pro MFP M125Aتک رنگ لیزری 3 کاره USB 2.0/600x600/83AA4/8000150IMC7060001000002 × 3130004 × 1610006 × 111000
5 HP LaserJet Pro M12aتک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/ 600*600/79a - 83aA4/5000150IMC3400001000002 × 1240004 × 640006 × 44000
6HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC8720001000002 × 3980004 × 2050006 × 141000
7HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC9520001000002 × 4400004 × 2270006 × 156000
8HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC8240001000002 × 3740004 × 1930006 × 132000
9HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC7380001000002 × 3290004 × 1700006 × 117000
10HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC5450001000002 × 2300004 × 1180006 × 81000
11HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC5350001000002 × 2240004 × 1160006 × 79000
12HP LaserJet M402dتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC#VALUE!CALLCALLCALLCALL
13HP LASERJET 26Aتک رنگ لیزری 3کاره600*400/SUB2.0/79AA4/5000/150IMC4810001000002 × 1970004 × 1010006 × 70000
14Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN11550001160002 × 5360004 × 2760006 × 190000
15CANON 6030تک رنگ تک کاره USB 2.0/600*600A4/5000150IMC3670001000002 × 1380004 × 710006 × 49000
16cANON MF 231تک رنگ 3 کاره USB 2.0/600*600A4/15000250IMC6850001000002 × 3020004 × 1560006 × 107000
SCANNER
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 8350001000002 × 3790004 × 1960006 × 134000
2HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز9630001000002 × 4450004 × 2300006 × 158000
3HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز4320001000002 × 1710004 × 880006 × 61000
لطفاً جهت اطلاع از قیمت و موجودی اقلامی که خارج از این لیست هستند با شماره 03132347170 تماس بگیرید