لیست قیمت چاپگر و اسکنر

مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماهه
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC16880001690002 × 7840004 × 4040006 × 277000
2HP LaserJet Pro MFP M127FSتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC13670001370002 × 6350004 × 3270006 × 225000
3HP LaserJet Pro MFP M1212NFتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/85A/600x600A4/8000150IMC10170001020002 × 4720004 × 2430006 × 167000
4HP LaserJet Pro MFP M125Aتک رنگ لیزری 3 کاره USB 2.0/600x600/83AA4/8000150IMC10270001030002 × 4770004 × 2460006 × 169000
5 HP LaserJet Pro M12aتک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/ 600*600/79a - 83aA4/5000150IMC4320001000002 × 1710004 × 880006 × 61000
6HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC8560001000002 × 3900004 × 2010006 × 138000
7HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC#VALUE!CALLCALLCALLCALL
8HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC10490001050002 × 4870004 × 2510006 × 172000
9HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC11660001170002 × 5410004 × 2790006 × 192000
10HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC6260001000002 × 2710004 × 1400006 × 96000
11HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC6160001000002 × 2660004 × 1370006 × 94000
12HP LaserJet M402dتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC7810001000002 × 3510004 × 1810006 × 124000
13HP LASERJET 26Aتک رنگ لیزری 3کاره600*400/SUB2.0/79AA4/5000/150IMC7490001000002 × 3350004 × 1730006 × 119000
14Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN12720001270002 × 5910004 × 3050006 × 209000
15CANON 6030تک رنگ تک کاره USB 2.0/600*600A4/5000150IMC4000001000002 × 1550004 × 800006 × 55000
16cANON MF 232تک رنگ 3 کاره USB 2.0/600*600A4/15000250IMC8880001000002 × 4070004 × 2100006 × 144000
SCANNER
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 8880001000002 × 4070004 × 2100006 × 144000
2HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز6960001000002 × 3080004 × 1590006 × 109000
3HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز4860001000002 × 1990004 × 1030006 × 71000