لیست قیمت چاپگر و اسکنر

مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC9200001000002 × 4210004 × 2160006 × 14700018000
2HP LaserJet Pro MFP M127FSتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC8510001000002 × 3850004 × 1980006 × 13500017000
3HP LaserJet Pro MFP M1212NFتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/85A/600x600A4/8000150IMC9200001000002 × 4210004 × 2160006 × 14700018000
4HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC9360001000002 × 4290004 × 2200006 × 15000019000
5HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC9040001000002 × 4120004 × 2110006 × 14400018000
6HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC7380001000002 × 3270004 × 1680006 × 11500015000
7MFP 125Aتک رنگ لیزری 3 کارهUsb2/600x600A4/8000/20ppm150IMC6530001000002 × 2840004 × 1450006 × 9900013000
8HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC7060001000002 × 3110004 × 1590006 × 10900014000
9HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC5450001000002 × 2280004 × 1170006 × 8000011000
10HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC5290001000002 × 2200004 × 1130006 × 7700011000
11HP LaserJet M402dتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC6580001000002 × 2860004 × 1470006 × 10000013000
12Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN11660001170002 × 5380004 × 2760006 × 18800023000
13CANON 6030تک رنگ تک کاره USB 2.0/600*600A4/5000150IMC3730001000002 × 1400004 × 720006 × 490007000
14cANON 211تک رنگ 3 کاره USB 2.0/600*600A4/8000250IMC#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!
SCANNER
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 5720001000002 × 2420004 × 1240006 × 8500014000
2HP Scanjet 5590 Scannerرزولوشن اپتیکال: تا 2400dpi dpi - سرعت اسکن رنگی: تا 8 صفحه بر دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: تا 8 صفحه بر دقیقه - قابلیت اسکن دو رو - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!
3HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز3290001000002 × 1170004 × 600006 × 410008000
4HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز2920001000002 × 980004 × 500006 × 340007000
لطفاً جهت اطلاع از قیمت و موجودی اقلامی که خارج از این لیست هستند با شماره 03132347170 تماس بگیرید