لیست قیمت چاپگر و اسکنر

مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC9790001000002 × 4510004 × 2310006 × 15800020000
2HP LaserJet Pro MFP M127FSتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC8830001000002 × 4020004 × 2060006 × 14100018000
3HP LaserJet Pro MFP M1212NFتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/85A/600x600A4/8000150IMC9200001000002 × 4210004 × 2160006 × 14700018000
4HP LaserJet Pro MFP M125Aتک رنگ لیزری 3 کاره USB 2.0/600x600/83AA4/8000150IMC6370001000002 × 2750004 × 1410006 × 9600013000
5 HP LaserJet Pro M12aتک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/ 600*600/79a - 83aA4/5000150IMC3400001000002 × 1230004 × 630006 × 430007000
6HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC7600001000002 × 3390004 × 1740006 × 11900015000
7HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC8600001000002 × 3900004 × 2000006 × 13700017000
8HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC7280001000002 × 3220004 × 1650006 × 11300015000
9HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC6850001000002 × 3000004 × 1540006 × 10500014000
10HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC5350001000002 × 2230004 × 1140006 × 7800011000
11HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC5180001000002 × 2140004 × 1100006 × 7500010000
12HP LaserJet M402dتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC7170001000002 × 3170004 × 1620006 × 11100014000
13Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN11660001170002 × 5380004 × 2760006 × 18800023000
14CANON 6030تک رنگ تک کاره USB 2.0/600*600A4/5000150IMC3510001000002 × 1290004 × 660006 × 450007000
15cANON MF 231تک رنگ 3 کاره USB 2.0/600*600A4/15000250IMC6050001000002 × 2590004 × 1330006 × 9100012000
SCANNER
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 7170001000002 × 3170004 × 1620006 × 11100018000
2HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز3240001000002 × 1150004 × 590006 × 400008000
3HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز2810001000002 × 930004 × 480006 × 330007000