لیست قیمت چاپگر و اسکنر

مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی خرید(تومان)مانده
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC8880001000002 × 4040004 × 2070006 × 14200018000830000788000
2HP LaserJet Pro MFP M127FNتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC7810001000002 × 3490004 × 1790006 × 12200016000730000681000
3HP LaserJet Pro M1212NFتک رنگ لیزری 4کارهLcd/ USB 2.0/ Ethernet /85A/600x600A4/8000150IMC9470001000002 × 4350004 × 2230006 × 15200019000885000847000
4HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC9680001000002 × 4450004 × 2280006 × 15600019000905000868000
5HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC9260001000002 × 4240004 × 2170006 × 14800019000865000826000
6HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC7490001000002 × 3330004 × 1710006 × 11700015000700000649000
7MFP 125Aتک رنگ لیزری 3 کارهUsb2/600x600A4/8000/20ppm150IMC6430001000002 × 2790004 × 1430006 × 9800013000595000543000
8HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC6790001000002 × 2970004 × 1520006 × 10400014000635000579000
9HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC5180001000002 × 2140004 × 1100006 × 7500010000480000418000
10HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC5080001000002 × 2090004 × 1070006 × 7300010000470000408000
11HP LaserJet M401Aتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC12300001230002 × 5680004 × 2910006 × 1990002500011600001107000
12Epson L1800 Photo Printerجوهرافشان تک کارهUSB 2.0/5760x1440 dpi A3 / 15PPM/6مخزن 100MADIRAN304500010450002 × 10260004 × 5260006 × 3590006100029000002000000
13Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN12610001260002 × 5820004 × 2990006 × 2040002500011900001135000
14Samsung ML-2160تک رنگ تک کاره USB 2.0/1200*1200A4/10000150IMC#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!c#VALUE!
SCANNER0
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 5020001000002 × 2060004 × 1060006 × 7200013000465000402000
2HP Scanjet 5590 Scannerرزولوشن اپتیکال: تا 2400dpi dpi - سرعت اسکن رنگی: تا 8 صفحه بر دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: تا 8 صفحه بر دقیقه - قابلیت اسکن دو رو - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز12190001220002 × 5630004 × 2890006 × 1970003000011500001097000
3HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز3020001000002 × 1040004 × 530006 × 360008000280000202000
4HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز2650001000002 × 850004 × 430006 × 300007000245000165000
5HP Scanjet G4010 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 29 ثانیه به ازای هر برگ - سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 ثانیه به ازای هر برگ - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!c#VALUE!
لطفاً جهت اطلاع از قیمت و موجودی اقلامی که خارج از این لیست هستند با شماره 03132347170 تماس بگیرید