لیست قیمت کامپیوتر خانگی

 Main BoardCPU&FANHDDRAMDVD VGA CARDMODEMMONITORcase & power KeyBoardMouseSpeakerنقد پیش پرداختاقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماهه
حرفه ای KGIGABYTE GA-P110-D3 Core i7-7700 8M,BUFFALO 1001 TB 64MB Buffer western16GB King Max 2400 ChannelliteonGigaByte GTX 1050 Ti G1 4GB GDDR5LANLG LED 20ENS2S 20”Green +580 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa135488000028800006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
حرفه ای IGIGABYTE GA-P110-D3 Core i5-7400 6M Box1TB 64MB Buffer western8GB KingMax 2400 channelliteonasus GeForce GTX 1050 D5 2GLANLG LED 20ENS2S 20”Green + 430 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa135322900012290006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
گیم نت HGigaByte GA-H81M-S2PT Core i3-4170 3M Box1TB 64MB Buffer western8GB KingMaX 1600 channelliteonGIGA N710 D3LANLG LED 20ENS2S 20”Green + 430 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa13523500004000006 × 35600012 × 19400015 × 16100018 × 140000
نیمه حرفه ای GGigaByte GA-H81M-S2PTG3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western8GB KingMaX 1600 channelliteonATI Radeon HD5450 pro 2GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green + 380 w Green k-302Green GM-101venus sa13521700003260006 × 33700012 × 18300015 × 15200018 × 132000
شخصی FGigaByte GA-H81M-S2PTG3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western4GB KingMax 1600liteonATI Radeon HD5450 pro 1GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13520400003060006 × 31700012 × 17200015 × 14300018 × 124000
خانگی(کافی نت) EGigaByte GA-H81M-S2T G3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western4GB KingMax 1600liteononboardLANLG LED 20ENS2S 20”logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13519000001900006 × 31200012 × 17000015 × 14100018 × 122000
غیر پیشنهادی (ارزان قیمت) گارانتی شرکتیGigaByte GA-H81S2PT *** Celeron G1840 2.8GHz , 2M500 GB western ***4GB KingMax 1600liteononboardLANLG LED 20ENS2S 20” ***logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13516000001600006 × 26300012 × 14300015 × 11900018 × 103000
گارانتیAvajangSceAvajangAvajangfutureAlmasIranAvajang Madiran Green & Green MadiranAvajang & Vieravenus