لیست قیمت کامپیوتر خانگی

 Main BoardCPU&FANHDDRAMDVD VGA CARDMODEMMONITOR KeyBoardMouseSpeakerنقد پیش پرداختاقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
حرفه ای KGiga p 85-D3 fsb-1600 usb3 sata3Core i7, 8m 4790k Box1000 GB 64MB Buffer western16GB GeIL 1600 Dual ChannelASUSAsus GTX 750 GDDR5 256bitLANLG LED 20ENS2S 20”Green 480 w 3fanGigaByte k6150GigaByte k6150Microlab NOVO383500018350006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400077000
حرفه ای IGiga Byte H81-D3 usb3 sata3Core i5 ,6m 4460 Box1000 GB 64MB Buffer western8GB GeIL 1600 Dual channelASUSGIGA N710 D3LANLG LED 20ENS2S 20”Green 430 w 3fanGigaByte k6150GigaByte k6150Microlab NOVO26900006900006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400054000
گیم نت HGiga Byte P81-D3 usb3 sata3 Core i3,3M4160 Box1000 GB 64MB Buffer western8GB GeIL 1600 Dual channelASUSATI Radeon HD5450 pro 2GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green 430 w 3fanGigaByte k6150GigaByte k6150Microlab NOVO23000003910006 × 35000012 × 19100015 × 15900018 × 13800046000
نیمه حرفه ای GGiga Byte P81-D3 usb3 sata3G3250 ,3m3.2GHz Box1000 GB 64MB Buffer western8GB GeIL 1600ASUSATI Radeon HD5450 pro 2GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green 380 w 3fanGigaByte k6150GigaByte k6150Microlab NOVO21000003150006 × 32700012 × 17800015 × 14800018 × 12900042000
شخصی FGiga Byte P81-D3 usb3 sata3G3250 ,3m3.2GHz Box1000 GB 64MB Buffer western4GB GeIL 1600ASUSATI Radeon HD5450 pro 1GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green wee 330w 3fanMeva 3300Viera optical 3keyMicrolab NOVO19600001960006 × 32300012 × 17600015 × 14700018 × 12700039000
خانگی(کافی نت) EGiga Byte H81-D3G3250 ,3m3.2GHz Box 500GB 64MB Buffer western4GB GeIL 1600ASUSATI Radeon HD5450 pro 1GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green wee 330w real vieraMeva 3300Viera optical 3keyMicrolab NOVO18000001800006 × 29700012 × 16200015 × 13500018 × 11700036000
گارانتیAvajangSceAvajangAvajangfutureAlmasIranAvajang Madiran Green & Viera MadiranAvajang & VieraMicrolab