لیست قیمت کامپیوتر خانگی

 Main BoardCPU&FANHDDRAMDVD VGA CARDMODEMMONITORcase & power KeyBoardMouseSpeakerنقد پیش پرداختاقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماهه
حرفه ای KGIGABYTE GA-P110-D3 Core i7-6700 8M,BUFFALO 1001 TB 64MB Buffer western16GB King Max 1600 ChannelliteonGigaByte GTX 1050 Ti G1 4GB GDDR5LANLG LED 20ENS2S 20”Green + 480 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa135429000022900006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
حرفه ای IGIGABYTE GA-P110-D3 Core i5-6400 6M Box1TB 64MB Buffer western8GB KingMax 1600 channelliteonGigabyte GeForce GTX 1050 D5 2GLANLG LED 20ENS2S 20”Green + 430 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa135322900012290006 × 36500012 × 19900015 × 16500018 × 143000
گیم نت HGigaByte GA-H81M-S2PT Core i3-4160 3M Box1TB 64MB Buffer western8GB KingMaX 1600 channelliteonGIGA N710 D3LANLG LED 20ENS2S 20”Green + 430 w 3fanGreen k-302Green GM-101venus sa13523000003910006 × 34900012 × 19000015 × 15800018 × 137000
نیمه حرفه ای GGigaByte GA-H81M-S2PTG3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western8GB KingMaX 1600 channelliteonATI Radeon HD5450 pro 2GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”Green + 380 w Green k-302Green GM-101venus sa13520420003060006 × 31700012 × 17200015 × 14400018 × 124000
شخصی FGigaByte GA-H81M-S2PTG3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western4GB KingMax 1600liteonATI Radeon HD5450 pro 1GB GDDR3LANLG LED 20ENS2S 20”logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13518900001890006 × 31100012 × 16900015 × 14100018 × 122000
خانگی(کافی نت) EGigaByte GA-H81M-S2T G3260 3M,3GHZ
Box
1TB 64MB Buffer western4GB KingMax 1600liteononboardLANLG LED 20ENS2S 20”logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13515030001500006 × 24700012 × 13400015 × 11200018 × 97000
غیر پیشنهادی (ارزان قیمت)GigaByte GA-H81S2PT *** Celeron G1840 2.8GHz , 2M500 GB western ***4GB KingMax 1600liteononboardLANLG LED 20ENS2S 20” ***logic + 330w Green k-302Green GM-101venus sa13513200001320006 × 21700012 × 11800015 × 9800018 × 85000
گارانتیAvajangSceAvajangAvajangfutureAlmasIranAvajang Madiran Green & Green MadiranAvajang & Vieravenus
لطفاً جهت اطلاع از قیمت و موجودی اقلامی که خارج از این لیست هستند با شماره 03132347170 تماس بگیرید