لیست قیمت تبلت

 MODELCPURAMHDDCOLOROTHERقیمتپیشاقساط 4 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10 ماههمبلغ تخفیف درخرید تراولی
LENOVO
1LENOVO S81.3QUAD1GB16GBblack8"/5MP/4G/ SIM/1سازگار 6790001000004 × 1540008 × 8200010 × 6700014000
2LENOVO YOGA3 X501.3 QUAD1GB16GBGRAY10"/4G/8MP/SIM CARD/1سال9840001000004 × 2360008 × 12500010 × 10300020000
3TAB31.3 QUAD 64BIT1GB16GBblue7"/5MP/SIM CARD/4G/1سال گارانتی4750001000004 × 1000008 × 5300010 × 4400010000
4LENOVO YOGA3 8501.3 QUAD 64BIT1GB16GBGREY8"/4g/5mp/sim card/1سال7700001000004 × 1790008 × 9500010 × 7800015000
5LENOVO TAB2 10 A10-701.7QUAD2GB16GBWHITE10"/4G/SIM CARD Data/FH/1سال گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
SAMSUNG
1TAB S2 T-815Y1.9&1.3 (2*QUAD)3GB32GBBLACK9.7"/SIM CARD/8MP/SD CARD/گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
2P5551.2QUAD2GB16GBB/W/G9.7"/5MP/SIM CARD/SD CARD/قلم دار/گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
3TAB A T-2851.5 QUAD1.GB8GBW/B7"/5MP/SIM CARD/SD CARD/4G/گارانتی7380001000004 × 1700008 × 9000010 × 7400015000
4TAB T5611.3QUAD 1.5GB8GBBLACK9.7"/5MP/SIM CARD/SD CARD/3G7280001000004 × 1670008 × 8900010 × 7300015000
5TAB 3 T1161.2QUAD1GB8GBW/B7"/3G/SIM CARD/2MP5290001000004 × 1140008 × 6100010 × 5000011000
6NOTE N51001.6QUAD2GB16GBWHITE8"/3G/SIM CARD/5MP/تحلیلCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!
7T5551.2QUAD1.5GB16GBW/B9.7"/4G/5M/SIM CARD/1سال گارانتیCALLCALLCALLCALLCALL#VALUE!