لیست قیمت لپ تاپ

ModelCPURAMHARDVGAOTHERگارانتی/سالقیمتپیش پرداخت اقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
ACER
1E5 575GCI3 6005U4GB1tbGF GT940 2G15.6"/DOS/DVD218570001860006 × 30600012 × 16700015 × 13900018 × 12000037000
2E5 575GCI5 6200U8GB1TBGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD2امرتات23420003980006 × 35600012 × 19400015 × 16200018 × 14000047000
3E5 575GCI7 6500U8GB1tbGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD2امرتات26990006990006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400054000
4E5 532GQUAD N37004GB1TBGF GT 920 2G15.6"/DOSسازگارCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
5E1 571GCI5 5200U8GB1TBGF 2G GT 82015.6"/DOS/DVD1تحلیلCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6F5 573GCI7 6500U8GB1TBGf 940 4G DDR515.6"/DVD/DOS/FHسازگار313500011350006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400063000
7F5 573GCI7 6500U16GB1T+8SSDGTX 940 4G DDR515.6"/DOS/DVD/FHسازگار329200012920006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400066000
ASUS
1ASUS K556URCI7 6500U16GB1TBGF 930 2G15.6"/DOS /DVD1تحلیل324000012400006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400065000
2ASUS K556UR CI7 6200U8GB1TBGF 930 2G15.6"/Dos/DVD129400009400006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400059000
3ASUS F556UFCI5 6200U6GB1TBGF 930 2G15.6"/Dos/DVD125410005410006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400051000
4ASUS X554LJ سفید مشکیCI5 5200U8GB1TBGF 920 2G15.6"/DOS /DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
5ASUS N552VW+CI7 6700HQ16GB2TBGF 4G GTX 96015.6"/DOS/DVD/FH/TOUCH2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6ASUS N552VWCI7 6700HQ12GB2TB+128GF 4G GTX96015.6"/DVD/4k2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
7ASUS K550vxCI7 4720HQ12GB2TBGT 4G GTX 95015.6"/DOS/FH/DVDاواژنگ433700023370006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400087000
8ASUS GL551VWCI7 6700HQ8GB1TBGF 4G GTX 96015.6"/DOS/FH/DVD18ماه475500027550006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400095000
9ASUS X554LJ مشکی وسفیدCI5 5200U4GB500GBGF GT 920M 2G15.6"/DOS/DVD1تحلیل24150004110006 × 36700012 × 20000015 × 16700018 × 14400048000
10ASUS X540 SCINTEL N30504GB500GBATI 1G R5 M23015.6"/DOS/DVD/BLACK212720001270006 × 21000012 × 11400015 × 9500018 × 8300025000
11ASUS X540 SAINTEL N30502GB500GBINTEL 4000HD15.6/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
12ASUS X540 LCI3 4005U4GB500GBGF 2G GT92015.6/DOS/WIN101تحلیلCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
13ASUS X555 uCI5 6200U8GB1TBGF 2G 93015.6"/DOS/DVD226460006460006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400053000
14ASUS X541 uvCI5 6200U4GB1TBGF 2G GT92015.6"/DOS/FH/DVD224780004780006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400050000
LENOVO
1Z5170CI7 5500U16GB2TBATI 4G R9 M37515.6"/DOS/DVD/FH1338600013860006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400068000
2 Z5170CI7 5500U16GB1TB+8SSDATI R9 M375 4G15.6"/FULL HD/DOS/DVD 1327100012710006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400065000
3 Z5170CI7 5500U8GB1TB+8SSDATI R9 M375 4G15.6"/FULL HD/DOS/DVD 1امرتات305100010510006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400061000
4 سفید مشکی FLEX2CI7 4510U6GB1TBGF GT840 4G15.6"/ DOS/FULL HD/TOUCH1سازگار29800009800006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400060000
5V310CI5 6200U6GB1TBATI 2G R5 M43015.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6V310CI7 6500U8GB1TBATI 2 R5 M43015.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
7IP 500CI5 6200U8GB1TB+8SSDATI 4G UP TO 615.6"/FH/DOS/DVD/سفید126040006040006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400052000
8IP 500CI7 6500U8GB1TBATI 4G R9 M37515.6"/FH/DOS/DVD2301400010140006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400060000
9B5080 CI3 5200U4GB500GBATI 2 UP 4G15.6"/DOS/DVD117300001730006 × 28500012 × 15500015 × 12900018 × 11200035000
10B5045AMD A68GB1TBATI 2G UP TO 415.6"/DVD/LED TFT118460001850006 × 30400012 × 16600015 × 13800018 × 12000037000
11IP 300INTEL N37104GB500GBATI 1G R5 M23015.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
12IP 300INTEL N30604GB500GBATI 1G R5 M23015.6"/DOS/DVD112400001240006 × 20400012 × 11100015 × 9300018 × 8000025000
13IP 100CI3 5005U4GB500GBGF 2 GT92015.6"/DOS/DVD1تحلیل17090001710006 × 28200012 × 15400015 × 12800018 × 11100034000
14IP 110CI5 5200U8GB1tbGF 2G UP TO 415.6"/DOS/DVD1سازگار23840004050006 × 36200012 × 19800015 × 16500018 × 14300048000
15IP 100CI5 5200U4GB500GBGF 2G UP TO 415.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
HP
1AY 077-078 NIACI5 6200U8GB1TBATI 4G UP TO 6G15.6"/FH/DOS/DVD225200005200006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400050000
2AY 074-073 NIACI7 6500U12GB1TBATI 4G UP TO 6G15.6"/FH/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3HP 102NEAMD A10 87508GB1TBATI 2G UP TO 415."/DOS/DVD220570003090006 × 32000012 × 17500015 × 14500018 × 12600041000
4AY 086 NIAINTEL N37104GB1TBATI 2 UP 4G15.6"/DOS/DVD215370001540006 × 25300012 × 13800015 × 11500018 × 10000031000