لیست قیمت موبایل

 مدلشرحنقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10ماههاقساط 12ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
APPLE
1IPHONE-7S+12MP/5.5/jet blackCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2IPHONE -7s12MP/Jet black/4.7334200013420002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900050000
3IPHONE-7s12MP/128G/4.7331100013110002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900050000
4IPHONE-7S12MP/32G/4.728700008700002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900043000
5IPHONE- 6S12mp/64G/ROSGOLD/4.7"25630005630002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900038000
6IPHONE- 6S12mp/64G/gray/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
7IPHONE 6S12MP/64G/Silver/4.7"25630005630002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900038000
8IPHONE- 6S 12mp/64/GOLD/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
9IPHONE- 6S PLUS12mp/64G/SILVER/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
10IPHONE- 6S PLUS12mp/64G/GOLD/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
11IPHONE- 6S PLUS12mp/64/WHITE/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
12IPHONE-6S12mp/16G/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
13IPHONE-6S PLUS12mp/128G/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
14IPHONE-6S12mp/128G/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
15IPHONE-SE12MP/16G/4"/GOLDCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
16IPHONE -SE12MP/16G/4"/ROSGOLDCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
17IPHONE -SE12mp/64G/4"/GRAYCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
18IPHONE -SE12MP/64G/4"/GOLDCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
19IPHONE -SE12mp/64/4"/ROSGOLDCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
SAMSUNG
1NOTE 51SIM/INTER/16mp/5.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2NOTE532G/2SIM/16mp/5.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3S7-edgeINTER/2SIM/12MP/5.5"21990003300002 × 9740004 × 5060006 × 3510008 × 27300010× 22600012 × 19500033000
4S72SIM/12MP/5.1"/inter20280003040002 × 8980004 × 4670006 × 3240008 × 25200010× 20900012 × 18000030000
5S62SIM/INTER/16mp/5.1"/GOLD17240001720002 × 8090004 × 4210006 × 2910008 × 22700010× 18800012 × 16200026000
6C716MP/5.7"14010001400002 × 6570004 × 3420006 × 2370008 × 18400010× 15300012 × 13200021000
7S6-EDGE32/16mp/5.1"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8C516MP/5.2"12420001240002 × 5820004 × 3030006 × 2100008 × 16300010× 13500012 × 11700019000
9GALAXY -A7102016/16G/13/5.5"14630001460002 × 6860004 × 3570006 × 2470008 × 19200010× 15900012 × 13700022000
10GALAXY -A5102016/INTER/16G/13mp/5.2"/2sim12420001240002 × 5820004 × 3030006 × 2100008 × 16300010× 13500012 × 11700019000
11GALAXY-A3102016/INTER/16G/13mp/4.7"9140001000002 × 4240004 × 2210006 × 1530008 × 11900010× 9800012 × 8500014000
12GALAXY-J7INTER/16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
13GALAXY-J7inter/4G/16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
18GALAXY-E5INTER7490001000002 × 3380004 × 1760006 × 1220008 × 9500010× 7900012 × 6800011000
14Galaxy J7-2016INTER/16G/13mp/5.5"9770001000002 × 4570004 × 2380006 × 1650008 × 12800010× 10600012 × 9200015000
15Galaxy J7-PrimeInter/13MP/5.5"/G61010810001080002 × 5070004 × 2640006 × 1830008 × 14200010× 11800012 × 10200016000
16GALAXY -J3INTER/8mp/5"5920001000002 × 2560004 × 1330006 × 920008 × 7200010× 6000012 × 510009000
17GALAXY -J1/ACEINTER/5mp/4.3"4350001000002 × 1750004 × 910006 × 630008 × 4900010× 4100012 × 350007000
18GALAXY -J24G/INTER/5MP/4.7"5400001000002 × 2290004 × 1190006 × 830008 × 6400010× 5300012 × 460008000
19GALAXY J2 INTER/5MP/4.7"5130001000002 × 2150004 × 1120006 × 780008 × 6000010× 5000012 × 430008000
20GALAXY-J54G/13mp/5"/inter7220001000002 × 3240004 × 1690006 × 1170008 × 9100010× 7500012 × 6500011000
21GALAXY-J5INTER/3G/13mp/5"6700001000002 × 2970004 × 1540006 × 1070008 × 8300010× 6900012 × 5900010000
22GALAXY-J5 2016INTER/13mp/16G/5.2"8530001000002 × 3920004 × 2040006 × 1410008 × 11000010× 9100012 × 7900013000
23Galaxy J5-PRIMEINTER/13mp/5.0"/16G/G570CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
SONY
1X5"/23mp 14590001460002 × 6840004 × 3560006 × 2460008 × 19200010× 15900012 × 13700022000
2Z532G/5.2"/23mp14700001470002 × 6890004 × 3590006 × 2480008 × 19300010× 16000012 × 13800022000
3Z5-Premium32G/5.5"/23mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4XZ23MP/5.2"22450003820002 × 9710004 × 5050006 × 3500008 × 27200010× 22500012 × 19400034000
5Z3+32G/20.7mp/5.2"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6XA5"/13mp9040001000002 × 4190004 × 2180006 × 1510008 × 11700010× 9700012 × 8400014000
HUAWEI
1P9 16/13mp/5.2"/lite8210001000002 × 3760004 × 1950006 × 1350008 × 10500010× 8700012 × 7500012000
2P8LITE/13mp/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3P64.7"/8MP4990001000002 × 2080004 × 1080006 × 750008 × 5800010× 4800012 × 420007000
45X16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
5HONOR613mp/5"/ارکانCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6G813mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
7HONOR 4X5760001000002 × 2480004 × 1290006 × 890008 × 6900010× 5800012 × 500009000
8HONOR4 -CINTER/13mp/8G/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
9GR313mp/5"5920001000002 × 2560004 × 1330006 × 920008 × 7200010× 6000012 × 510009000
10Y6-PRO8G/8MP/5"5400001000002 × 2290004 × 1190006 × 830008 × 6400010× 5300012 × 460008000
11Y68G/8MP/5"4190001000002 × 1660004 × 860006 × 600008 × 4700010× 3900012 × 330006000
12G620/S8mp/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
13y-6005mp/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
14y5305mp/4G/4.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
15Y6258mp/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
16y6354G/5mp/5.0"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
LG
1G432G/16mp/5.511060001110002 × 5180004 × 2700006 × 1870008 × 14500010 × 12000012× 10000028000
2K1016G/13mp/5.3"6130001000002 × 2670004 × 1390006 × 960008 × 7500010 × 6200012× 5200015000
3V1016mp/5.7CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4G4/STYLUS28G/13mp/5.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
5G5-86016mp/5.3"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
HTC
1A913MP/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2102sim/5.2/12mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3M9+32G/20MP/5.2"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4DESIRE 72816G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
5DESIRE 820s2sim/16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6DESIRE 5268MP/8G/4.7CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
XIAOMI
1MINI 45"/13MP8530001000002 × 3920004 × 2040006 × 1410008 × 11000010× 9100012 × 7900021000
2REDMI24.7"/8G/8MP5020001000002 × 2090004 × 1090006 × 750008 × 5900010× 4900012 × 4200013000
3REDMI NOTE25.5"/13MP7180001000002 × 3220004 × 1670006 × 1160008 × 9000010× 7500012 × 6400018000