لیست قیمت چاپگر و اسکنر

مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC8770001000002 × 3990004 × 2040006 × 14000018000
2HP LaserJet Pro MFP M127FNتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC7810001000002 × 3490004 × 1790006 × 12200016000
3HP LaserJet Pro M1212NFتک رنگ لیزری 4کارهLcd/ USB 2.0/ Ethernet /85A/600x600A4/8000150IMC9470001000002 × 4350004 × 2230006 × 15200019000
4HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC9740001000002 × 4480004 × 2300006 × 15700019000
5HP LaserJet Pro CP1025رنگی لیزری تک کاره رنگی لیزری تک کارهA4/15000150IMC6740001000002 × 2940004 × 1510006 × 10300013000
6HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC8770001000002 × 3990004 × 2040006 × 14000018000
7HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC7280001000002 × 3220004 × 1650006 × 11300015000
8MFP 125Aتک رنگ لیزری 3 کارهUsb2/600x600A4/8000/20ppm150IMC6790001000002 × 2970004 × 1520006 × 10400014000
9HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC6960001000002 × 3060004 × 1570006 × 10700014000
10HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC4970001000002 × 2040004 × 1040006 × 7100010000
11HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC4860001000002 × 1980004 × 1020006 × 6900010000
12HP LaserJet M401Aتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC13780001380002 × 6360004 × 3260006 × 22300028000
13Epson L1800 Photo Printerجوهرافشان تک کارهUSB 2.0/5760x1440 dpi A3 / 15PPM/6مخزن 100MADIRAN10490001050002 × 4840004 × 2480006 × 17000021000
14Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN11870001190002 × 5480004 × 2810006 × 19200024000
12Samsung ML-2160تک رنگ تک کاره USB 2.0/1200*1200A4/10000150IMC3240001000002 × 1150004 × 590006 × 400006000
SCANNER
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 5080001000002 × 2090004 × 1070006 × 7300013000
2HP Scanjet 5590 Scannerرزولوشن اپتیکال: تا 2400dpi dpi - سرعت اسکن رنگی: تا 8 صفحه بر دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: تا 8 صفحه بر دقیقه - قابلیت اسکن دو رو - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز12720001270002 × 5870004 × 3010006 × 20600032000
3HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز2860001000002 × 950004 × 490006 × 330007000
4HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز2590001000002 × 820004 × 420006 × 290006000
5HP Scanjet G4010 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 29 ثانیه به ازای هر برگ - سرعت اسکن سیاه و سفید: 25 ثانیه به ازای هر برگ - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!