لیست قیمت تلوزیون

 MODELاندازهکیفیت تصویرOTHERقیمت
LG
1UJ75200GI65"ULTRA HD-4Kطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت USB8200000
2UJ66000GI55"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ سه درگاه HDMI4185000
3UJ69000GI55"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ چهار درگاه HDMI4970000
4UJ69000GI49"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ چهار درگاه HDMI3638000
5UJ75200GI49"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ چهار درگاه HDMI4045000
6UJ66000GI43"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ سه درگاه HDMI2739000