لیست قیمت تلوزیون

 MODELاندازهکیفیت تصویرOTHERقیمت
SAMSUNG
1SAMSUNG K585043"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی1780000
2SAMSUNG K585048"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی2370000
3SAMSUNG K696049"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت /USB/باجشنواره2920000
4SAMSUNG K696043"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت USB2190000
LG
1LG LJ52100GI43"FHDدو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...1850000
2LG LH52700GI49"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...2230000
3LG LJ55000GI43"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB1980000
4LG LJ55000GI49"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB2460000
5LG LJ55000GI55"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB3150000
Xvision
1 xvision 55xtu81555"ultra HDسه ورودی HDMI/یک MHL/ دو ورودی usb3770000
2xvision 49xtu81549"ultra HDسه ورودی HDMI/یک MHL/ دو ورودی usb2845000
3xvision 49xl61549"FHDسه ورودی HDMI/ دو ورودی usb2198000