لیست قیمت تبلت

 MODELCPURAMHDDCOLOROTHERقیمت
LENOVO
1LENOVO YOGA3 X50QC MSM89091GB16GB BLACK10.1"/4G/8-5MP/SIM CARD/1سال/WIFI1145000
2LENOVO YOGA3 X50QC MSM89092GB16GB BLACK10.1"/4G/8-5MP/SIM CARD/1سال/WIFI/صفحه هوشمند1261000
3LENOVO TAB3 A71 QUAD 1GB16GBBlack7"/5MP/SIM CARD/4G/1سال گارانتی637000
4LENOVO TAB A8 425 SNAPDRAGON2GB16GBBlack8"/4G/5mp/CALL/1سال856000
ASUS
1ASUS Z 171 KG1.2QUAD1GB8GBWHITE7"/3G/2SM/5MPگارانتیCALL
2ASUS Z580 CA1.6QUAD4GB32GBBLACK8"/WIFI/5-2mp/1سالCALL
3ASUS Z3801.2QUAD2GB16GBW/Rozgold8"/4g/5mp/sim card/1سالCALL
I-LIFE
1ZED AIR ILIFE 1.8QUAD2GB32GBS/G10.6"/0.3MP/WIFI/BT/USB/HDMI/WIN10/ /1سال 674000
2ZED NOTE ILIFE 360SB1.8QUAD2GB32GBS/Blue11.6"/2MP/WIFI/WIN 10/NO SIMCARDCALL