لیست قیمت تبلت

 MODELCPURAMHDDCOLOROTHERقیمت
LENOVO
1 TAB4 A7 3G 1.0 QUAD1GB16GB BLACK7"/3G/2 SIM/5MP - 2MP/1سال گارانتي CALL
2 TAB3 A7 4G A1.3 QUAD1GB16GB BLACK7"/4G/2 SIM/5MP - 2MP/1سال گارانتي CALL
3 TAB3 A7 4G B1.3 QUAD2GB16GB BLACK7"/4G/2 SIM/5MP - 2MP/1سال گارانتي CALL
4 TAB3 A8 4G 1.3 QUAD2GB16GB BLACK 8"/4G/2 SIM/5MP - 2MP/1سال گارانتي CALL
5LENOVO YOGA3 X850 QC MSM89092GB16GB BLACK8"/4G/WIFI/BT/CALL/8MP-5MP/BLACK/صفحه هوشمند/سازگارCALL
6LENOVO YOGA3 X50 QC MSM89092GB16GB BLACK10.1"/4G/WIFI/BT/CALL/8MP-5MP/BLACK/صفحه هوشمند/سازگارCALL
7ALCATEL PIXI 31.3 DUAL 1GB16GB BLACK7"/3G/SIM CARD/5MP - 2MP/WHITE- BLACK / 1سال گارانتی CALL