لیست قیمت دوربین مداربسته

قیمت ها به تومان است
پکیج شماره 1 - قیمت پکیج: 1305000
ردیفمدل دستگاهمشخصاتتعداد،حجمقیمت واحدقیمت کل
1MHC-DR1200EM-X 2 مگاپیکسل
SMART IR
HD لنز
دید در شب
لنز ثابت
4190000760000
2MDX-0441-SE دارای چهار درگاه ورودی دوربین
دارای درگاه ورودی میکروفون
دارای درگاه خروجی صدا
1320000320000
3هارد دیسک قابلیت افزایش از یک ترابایت تا چهار ترابایت1 TB225000225000
پکیج شماره 2 - قیمت پکیج: 1810000
ردیفمدل دستگاهمشخصاتتعداد،حجمقیمت واحدقیمت کل
1MHC-DR1400EMمگاپیکسل 4
SMART IR
HD لنز
دید در شب
لنز ثابت
42900001160000
2MDX-0451-ES دارای چهار درگاه ورودی دوربین
دارای درگاه ورودی میکروفون
دارای درگاه خروجی صدا
1425000425000
3هارد دیسک قابلیت افزایش از یک ترابایت تا چهار ترابایت1 TB225000225000
پکیج شماره 3 - قیمت پکیج: 1620000
ردیفمدل دستگاهمشخصاتتعداد،حجمقیمت واحدقیمت کل
1IP-X6200C-W(A)مگاپیکسل 2
SMART IR
HD لنز
دید در شب
لنز ثابت
دارای آداپتور مجزا برای هر دوربین
دارای آنتن جهت ارسال تصویر به دستگاه
413950001395000
2P-NUCU-WIFI آنتن برای دریافت تصویر به صورت بیسیم
دارای ریموت کنترل
دارای آداپتور
1
3هارد دیسک قابلیت افزایش از یک ترابایت تا چهار ترابایت1 TB225000225000
پکیج شماره 4 - قیمت پکیج: 1505000
ردیفمدل دستگاهمشخصاتتعداد،حجمقیمت واحدقیمت کل
1MHC-BR1220D-Xمگاپیکسل 4
SMART IR
HD لنز
دید در شب
لنز ثابت
4260000960000
2MDX-0441-SE دارای چهار درگاه ورودی دوربین
دارای درگاه ورودی میکروفون
دارای درگاه خروجی صدا
1320000320000
3هارد دیسک قابلیت افزایش از یک ترابایت تا چهار ترابایت1 TB225000225000
پکیج شماره5 - قیمت پکیج: 1305000
ردیفمدل دستگاهمشخصاتتعداد،حجمقیمت واحدقیمت کل
1MHC-BR2401Eمگاپیکسل 4
SMART IR
HD لنز
دید در شب
لنز ثابت
44350001740000
2MDX-0451-SE دارای چهار درگاه ورودی دوربین
دارای درگاه ورودی میکروفون
دارای درگاه خروجی صدا
1425000425000
3هارد دیسک قابلیت افزایش از یک ترابایت تا چهار ترابایت1 TB225000225000
پکیج شماره 6 - قیمت پکیج: 1905000
ردیفمدل دستگاهمشخصاتتعداد،حجمقیمت واحدقیمت کل
1MHC-BR1400Dمگاپیکسل 4
SMART IR
HD لنز
دید در شب
لنز ثابت
43250001300000
2MDX-0451-ES دارای چهار درگاه ورودی دوربین
دارای درگاه ورودی میکروفون
دارای درگاه خروجی صدا
1425000425000
3هارد دیسک قابلیت افزایش از یک ترابایت تا چهار ترابایت1 TB225000225000