لیست قیمت ساندبار

 نوع محصولمدلگارانتینوع پخشخروجی صداقدرت صدابلوتوثخروجی HTMIورودی HTMIسایر مشخصاتقیمت
LG
1ساند بارSJ9GOLDIRAN5.1.2 500Wدارد11ساب ووفر بیسیم-ورودی اپتیکال-پخش 4K3654000
2ساند بارSJ8GOLDIRAN4.1300Wدارد11ساب ووفر بیسیم-ورودی اپتیکال-پخش 4K1928000
3ساند بارSJ5GOLDIRAN2.1320Wدارد11ساب ووفر بیسیم-ورودی اپتیکال-مشکی1224000
4ساند بارSJ5BGOLDIRAN2.1320Wدارد11ساب ووفر بیسیم-ورودی اپتیکال-نقره ای1203000
2سیستم صوتی
حرفه ای
OM-7560GOLDIRANCD2.11000Wدارد__قابلیت کارائوکه-DJ Effect1641000
4سیستم صوتی
حرفه ای
OJ98GOLDIRANCD2.21800Wدارد__قابلیت کارائوکه-DJ Effect2381000
7سیستم صوتی
حرفه ای
ARX10GOLDIRAN4.22300Wدارد13دارای 2 ساب ووفر3511000
8سیستم صوتی
حرفه ای
ARX8GOLDIRAN5.21800Wدارد13دارای 2 ساب ووفر2546000
1سینمای خانگیLH-369XBHGOLDIRANBD4.21000Wدارد1_پخش بلو ری سه بعدی-پخش از هارد1672000
2سینمای خانگیLH-W359HTSGOLDIRANDVD5.11200Wدارد1_باندهای پشتی بیسیم1996000
3سینمای خانگیLH-358HTSGOLDIRANDVD5.11200Wدارد1_ساب ووفر توری فلزی1620000
SONY
1سینمای خانگیDAV-DZ650DVD5.11000Wدارد11 CALL
2سینمای خانگیDAV-DZ950DVD5.11000Wدارد11قابلیت کارائوکه1959000
3سینمای خانگیBDV-E6100DVD
3D-BLU RAY
5.11000Wدارد11ساب ووفر بیسیم-ورودی اپتیکال-مشکی1777000
4سینمای خانگیHT-CT790DVD
3D-BLU RAY
2.1300Wدارد11اتصال به اسپیکر WIFI- پشتیبانی NFC1871000
SAMSUNG
1سینمای خانگیHW-J7591R5.1320Wدارد11 اتصال به اسپیکر WIFI-
پخش صدای تلوزیون به صورت بیسیم
2381000
2سینمای خانگیHW-6090R2.1300Wدارد11 اتصال به اسپیکر WIFI-
پخش صدای تلوزیون به صورت بیسیم
1424000
3سینمای خانگیHW-K5905.11000Wدارد11 اتصال به اسپیکر WIFI-
پخش صدای تلوزیون به صورت بیسیم
1477000
4سینمای خانگیHW-K4902.1300Wدارد11 اتصال به اسپیکر WIFI-
پخش صدای تلوزیون به صورت بیسیم
848000