لیست قیمت لپ تاپ

قیمتODDنوت بوک ایسر با گارانتی سازگارHARDRAMCPU ACER 
CALLYESGT 940 4G / 15.6 FULL HD/ BLACK /2سال سازگار1+128 16GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G B1
CALLYESGT 940 4G / 15.6 FULL HD/ BLACK -SILVER /2سال سازگار2TB 16GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G C2
CALLYESGT 940 4G / 15.6 FULL HD /BLACK- SILVER /2سال سازگار2TB8GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G D3
CALLYESGT 940 4G / 15.6 FULL HD /BLACK- SILVER /2سال سازگار1TB8GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G E4
CALLYESATI 1GB UP 4GB/15.6 HD /BLACK /2سال سازگار1TB4GB E1 7010 ASPIRE ES1 5235
CALLYESATI 1GB UP 4GB/15.6 HD /BLACK /2سال سازگار1TB8GB E1 7010 ASPIRE ES1 5236
ODDنوت بوک لنووHARDRAMCPULENOVO LENOVO
CALLYESGT 150MX 4GB/ 15.6 FHD/GOLD-GRAY/ 2سال گارانتی 1TB8GBCI7 8550U 8MLENOVO IP5201
CALLYESINTEL / 15.6/BLACK/ 2سال گارانتی 1TB4GBCELL N 3060LENOVO IP110 A2
CALLYESINTEL / 15.6/BLACK/ 2سال گارانتی 5004GBCELL N 3060LENOVO IP110 B3
CALLYESINTEL/ 15.6/ BLACK/ 1سال گارانتی 5004GBCI3 6006ULENOVO IP110 C4
CALLYESATI R5 2G / 15.6 /BLACK/ 2سال 1TB4GBCI3 6006ULENOVO V110 A5
CALLYESATI R5 2G / 15.6 /BLACK/ 2سال 5004GBCI3 6006ULENOVO V110 B6
CALLYESGF 920 2G/ 15.6 /BLACK/2سال سازگار 1TB4GBQUAD N4200LENOVO IP320 A7
CALLYESGF 920 2G/ 15.6 FHD /BLACK/2سال سازگار 1TB8GBCI7 7500U 4MLENOVO IP320 B8
CALLYESGF MX150 2G /15.6 FHD/ BLACK/2سال 1TB 8GB CI5 8250 6MLENOVO IP320 C9
CALLYESGF MX150 2G /15.6 FHD/ BLACK/2سال 1TB 4GB CI5 8250 6MLENOVO IP320 D10
CALLYESATI R5 2G /15.6/ BLACK/1TB 8GB CI5 7200U 3MLENOVO V31011
CALLODDنوت بوک اسوس HARDRAMCPUASUS
CALLNOGTX 1050 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1TB8GCI7 7700HQASUS FX503VD A1
CALLNOGTX 1050 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+12816GCI7 7700HQASUS FX503VD B2
CALLYESGTX 960 4G /15.6 4K/PACK/2سال گارانتی 2+12812GCI7 6700HQASUS N552VW3
CALLYESGT 930 2G /15.6 FHD/BLACK/BAG/2سال سریر1TB12GCI7 7500UASUS K556 UR 4
CALLYESGT 920 2G /15.6 /BLACK/2سال اواژنگ1TB8GBCI7 7500UASUS K541 UV 5
CALLYESGT 940 2G /15.6 FHD/GRAY/BAG1TB8GBCI7 8550UASUS X542UQ A6
CALLYESGT 940 2G /15.6 FHD/GRAY/BAG1+1288GBCI7 8550UASUS X542UQ B7
CALLNOGT940 2G /15.6FHD TOUCH/GRAY/WIN10/PACK/2سال1TB8GBCI5 8250UASUS FILIP TP510UQ8
CALLYESGT 920 2G /15.6 FHD/BLUE/PACK/سریر1TB8GBCI5 7200UASUS K541 UV A 9
CALLYESGT 920 2G /15.6 FHD/BLACK/WIN101TB6GBCI5 7200UASUS K541 UV B 10
CALLYESGT 940 2G/15.6 FHD/DARK BLUE/BAG/ 2سال1+12812GBCI5 8250 6M ASUS X542UQ A 11
CALLYESGT 940 2G/15.6 FHD/DARK BLUE/BAG/ 2سال1+1288GBCI5 8250 6M ASUS X542UQ B 12
CALLYESGT 940 2G/15.6 FHD/DARK BLUE/BAG/ 2سال1TB8GBCI5 8250 6M ASUS X542UQ C 13
CALLYESGT 940 2G/15.6 FHD/DARK BLUE/BAG/ 2سال1TB4GBCI5 8250 6M ASUS X542UQ D14
CALLYESGT 930 2G/15.6 FHD/WHITE /PACK/ 2سال1TB8GBCI5 8250 6M ASUS R542UR 15
CALLYESGT 920 2G/15.6/SILVER/PACK/2سال گارانتی 1TB4GBCI3 6006ASUS X540 UV A16
CALLYESGT 920 2G/15.6/BLACK/18ماه گارانتی 5004GBCI3 6006ASUS X541 UV B17