لیست قیمت لپ تاپ

قیمتODDنوت بوک ایسر با گارانتی سازگارHARDRAMCPU ACER 
3502000NO13.3"FHD TOUCH/INTEL/WIN10/USB3/مشکی /سازگار256SSD4GBCOR I5 6200UASPAIRE S5 -371T1
CALLNOGF 150 2G/15.6 FULL HD/BLACK- WHITE/2سال سازگار1TB12GCI5 8250 6M CASHASPIRE A515 51G 2
4069000YESGF 940 2G/15.6 FHD/ WHITE- BLACK/2سال سازگار1TB8GBCOR I7 7500UASPIRE E5 575G3
3966000YESGF 940 2G/15.6 FHD/ BLACK- WHITE /2سال سازگار1TB8GBCOR I7 7500UASPIRE E5 576G4
CALLYESGT 940 2G / 15.6 FULL HD /WHITE/2سال سازگار 1TB4GBCOR I3 6006UASPIRE E5 576G A5
CALLYESATI 512 R2 / 15.6/BLACK /2سال سازگار500G4GBE1 7010ASPIRE ES1 523 6
1747000YESINTEL 4000HD / 15.6/ BLACK /2سال 500G4GB3350 CELERONASPIRE ES1 533 7
CALLYESINTEL / 15.6 FHD/ WHITE - BLACK/2سال سازگار1TB4GBCOR I3 6006UASPIRE E5 575G8
4975000YESGT 940 4G / 15.6 FULL HD/ BLACK /2سال سازگار1TB 16GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G A9
5099000YESGT 940 4G / 15.6 FULL HD/ BLACK -SILVER /2سال سازگار2TB 16GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G B10
4532000YESGT 940 4G / 15.6 FULL HD /BLACK- SILVER /2سال سازگار1TB8GBCOR I7 7500UASPIRE F5 573G c11
6592000NOGTX 1050TI 4G / FP/ 15.6 FULL HD /BLACK /2سال سازگار2TB16GCOR I7 7700HQASPIRE A715-71G A12
6283000NOGTX 1050TI 4G / FP/ 15.6 FULL HD /BLACK /2سال سازگار1+1288GBCOR I7 7700HQASPIRE A715-71G B13
3605000YESATI R8 M445 2G / 15.6 FULL HD /BLACK /2سال سازگار2TB16G FX9800PASPIRE E5 55314
3039000YESATI R8 M445 2G / 15.6 FULL HD /BLACK /2سال سازگار1TB8GB FX9800PASPIRE E5 55315
ODDنوت بوک لنووHARDRAMCPULENOVO LENOVO
5356000NO GF 940 4G/ 15.6/WHITE / 1سال گارانتی 1+25612GCI7 7500ULENOVO IP510 B1
4944000YES GF MX150 4G/ 15.6/GRAY / 1سال گارانتی 1TB8GCI7 8550U 8MLENOVO IP520 2
1820000YESINTEL / 15.6/BLACK/ 2سال گارانتی 1TB4GBCELL N 3060LENOVO IP110 A3
1716000YESINTEL / 15.6/BLACK/ 2سال گارانتی 5004GBCELL N 3060LENOVO IP110 B4
2236000YESINTEL/ 15.6/ BLACK/ 2سال گارانتی 1TB4GBCI3 6006ULENOVO IP110 5
2505000YESATI R5 2G / 15.6 /BLACK/ 2سال 1TB4GBCI3 6006ULENOVO V110 6
2639000YESGF 920 2G / 15.6 / 2سال1TB4GBCI3 6006ULENOVO IP320 7
3296000YESATI 150MX 2G /15.6 /GRAY/ 2سال گارانتی 1TB8GBCI5 7200ULENOVO IP320 A8
3883000YESGF920 2G /15.6 FHD /GRAY/ 2سال گارانتی 1TB8GBCI7 7500ULENOVO IP320 B9
3502000YESGF 150MX 2G /15.6 FHD/GRAY- BLACK/2سال سازگار1TB4GBCI5 8250U 6MLENOVO IP320 C10
3760000YESGF 150MX 2G /15.6 FHD/GRAY- BLACK/2سال سازگار1TB8GBCI5 8250U 6MLENOVO IP320 D11
3296000YESGF 920 2G /15.6 FHD /BLACK/ 1سال گارانتی 1TB8GBCI5 7200ULENOVO IP310 12
CALLODDنوت بوک اسوس HARDRAMCPUASUS
6664000YESGTX 1050 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+12816GCI7 7700HQASUS FX553VD A1
6407000YESGTX 1050 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+12812GCI7 7700HQASUS FX553VD B2
6613000YESGTX 1050 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+25612GCI7 7700HQASUS FX553VD C3
5840000YESGTX 1050 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1TB8GCI7 7700HQASUS FX553VD D4
5665000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+25612GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW A5
5459000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+12812GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW B6
5717000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1+12816GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW C7
5408000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1TB16GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW D8
4996000YESGT 150MX 4G /15.6 FHD/2سال گارانتی 1TB8GCI7 8550U 8MASUS X542U NEW E9
4326000YESGT 940MX 2G /15.6 FHD/PACK/2سال گارانتی 1TB8GBCI7 8550U 8MASUS X542UQ A10
4099000YESGT 940MX 2G /15.6 FHD/PACK/2سال گارانتی 1TB8GBCI7 7500U ASUS X542UQ11
3605000YESATI X460 R7 4G + 1G/15.6 FHD/WIN 10/ GRAY1TB8GAMD FX 9830ASUS R510 IU12
4326000YESGT 920 2G /15.6 FHD/GRAY/WIN101TB8GBCI7 7500UASUS K541 UV A13
2432000YESGT 920 2G /15.6 FHD/BLACK/PACK/2سال گارانتی 1TB4GBQUAD N4200ASUS X540NV 14
4007000YESGT 920 2G /15.6 /GRAY1TB8GBCI7 7500UASUS X540 UV 15
3966000YESGT 920 2G/15.6 FHD/BLACK /PACK/ 2سال اصلی 1TB12GBCI5 7200UASUS X541UV 16
3760000YESGT 920 2G/15.6 FHD/BLACK /PACK/ 2سال اصلی 1TB8GBCI5 7200UASUS X541UV 17
3863000YESGT 940 2G/15.6 FHD/BLACK /PACK/ 2سال1TB8GBCI5 8250 6M CASHASUS X542UQ A 18
3605000YESGT 940 2G/15.6 FHD/BLACK /PACK/ 2سال1TB4GBCI5 8250 6M CASHASUS X542UQ B19
3502000YESGT 920 2G/15.6 FHD/BLACK/PACK دو سال اصلی 1TB4GBCI5 7200UASUS X541UV 20
3348000YESGT 920 2G/15.6 FHD/BLACK/PACK دو سال اصلی 5004GBCI5 7200UASUS X541UV 21
2950000YESGT 920 2G/15.6 FHD/BLACK/PACK/2سال گارانتی 5004GBCI3 7100UASUS X541 UV A22
2950000YESGT 920 2G/15.6/WHITE-RED 5004GBCI3 6100UASUS X541 UV C23
1758000YESINTEL 4000/15.6/BLACK 5004GBCELERON 3350ASUS X540NA24