لیست قیمت ویدئو پروژکتور

ردیفمدلشدت روشنايي (ANSI lumens)کنتراستوضوح تصوير( XGA)عمر لامپنقد
1PANASONIC LB3033100لومن16.000:11024x768 |XGA5000 ساعتCALL
Epson EB-x313200لومن0.000868055555555561024x768 |XGA5000 ساعتCALL
2Epson EB S053200لومن1 : 15000800x600 |SVGA_CALL
3EPSON EB-X053300 لومن15,000:1 1024*768 |XGA10000 ساعتCALL