لیست قیمت چاپگر و اسکنر

 مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقد
PRINTER
1چهار کاره LaserJet Pro MFP M130fnتک رنگ لیزری 4 کاره LCD / Ethernet / USB 2.0 /17A/600x600A4/10000/23ppm150IMCCALL
2LaserJet Pro MFP M130fwتک رنگ لیزری 4 کاره LCD / USB 2.0 / Ethernet/17A/600x600A4/8000150IMCCALL
3سه کاره HP LaserJet Pro MFP M26nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/79A/600x600A4/5000/18ppm150IMCCALL
4HP LaserJet Pro MFP M26Aتک رنگ لیزری 3 کاره USB 2.0/600x600/79AA4/5000/18ppm150IMCCALL
5LaserJet Pro MFP M130nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/17A/600x600A4/10000/22ppm150IMCCALL
6LaserJet Pro MFP M130Aتک رنگ لیزری 3 کاره USB 2.0/600x600/17AA4/10000/22ppm150IMCCALL
7CANON MF 232تک رنگ لیزری 3 کارهUSB 2.0/600*600A4/15000250IMCCALL
8تک کاره HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMCCALL
9 HP LaserJet Pro M12Wتک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/ 600*600/79a - 83aA4/5000150IMCCALL
10HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMCCALL
11CANON 6030تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/600*600A4/5000150IMCCALL
12HP LaserJet M402dتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMCCALL
13رنگی HP 452nwرنگی لیزری تک کاره رنگی لیزری تک کارهA4/50000/4,16ppm50*250IMCCALL
14HP 452dnرنگی لیزری تک کاره رنگی لیزری تک کارهA4/50000/4,16ppm50*250IMC#VALUE!
15جوهر افشانEpson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRANCALL
SCANNER
1 CanoScan LiDE 120تکنولوژی اسکن: CIS - رزولوشن اپتیکال: 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی:33.3 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید:11.1 ثانیه_CALL
2 CanoScan LiDE 220تکنولوژی اسکن: CIS - رزولوشن اپتیکال: 2400*4800 - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی:16.7 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید:5.6 ثانیه_CALL