لیست قیمت تلوزیون

 MODELاندازهکیفیت تصویرOTHERقیمت
SAMSUNG
1SAMSUNG 587043"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی1790000
2SAMSUNG 587049"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی2270000
3SAMSUNG 697049"FHD3ورودیHDMI/ دو پورت USB/3000000
4SAMSUNG 696043"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت USB2190000
LG
1LG LJ52100GI43"FHDدو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...1915000
2LG LJ52700GI49"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...2340000
3LG LJ55000GI43"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB2030000
4LG LJ55000GI49"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB2515000
5LG LJ55000GI55"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB3265000
6LG UJ66000GI55"4Kاتصال بی سیم کامپیوتر/چهار ورودی HDMI/ سه ورودی USB4494000
Xvision
1 xvision 55xtu81555"ultra HDسه ورودی HDMI/یک MHL/ دو ورودی usb3800000
2xvision 49xtu81549"ultra HDسه ورودی HDMI/یک MHL/ دو ورودی usb2870000
3xvision 49xl61549"FHDسه ورودی HDMI/ دو ورودی usb2250000