لیست قیمت تلوزیون

 MODELاندازهکیفیت تصویرOTHERقیمت
LG
1UJ75200GI65"ULTRA HD-4Kطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت USBCALL
2UJ66000GI55"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ سه درگاه HDMICALL
3UJ69000GI55"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ چهار درگاه HDMICALL
4UJ69000GI49"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ چهار درگاه HDMICALL
5UJ75200GI49"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ چهار درگاه HDMICALL
6UJ66000GI43"ULTRA HD-4Kهوشمند/صفحه تخت/دو پورتUSB 2/ سه درگاه HDMICALL